Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Corruptie en fraude

WAZA LOGONE

Volgens het artikel `Gat in de dijk' (W&O, 5 juni) stopt minister Herfkens van Buitenlandse Zaken het Waza Logone-project. Er mag geen geld meer naar het project omdat Kameroen aan de top staat van de corruptie-lijst. Dit is geen goed besluit, gezien de aard van de betreffende lijst.

De zogeheten `corruptie perceptie lijst' wordt opgesteld door Transparency International (TI, zichzelf noemend The Coalition against Corruption in International Business Transactions). Kameroen staat hier op nummer 85 – als laatste. Maar beklemtoond moet worden dat niemand een sluitende, onbestrijdbare index kan maken van de mate waarin corruptie voorkomt per land of per bedrijfstak of per bevolkingsgroep. Dat vloeit voort uit de aard van de corruptie zelf, want gever en ontvanger van steekpenningen willen hun handelingen beide graag geheim houden. Daarom heet de index die TI ontwikkelde ook `Corruption Perception Index'. Hij is gebaseerd op `indrukken', op `vermoedens' van mensen, die in overigens goede onderzoekingen geregistreerd en gemeten worden.

Dat een land als laatste op de lijst staat, betekent mede daardoor eigenlijk niet zoveel. Het gaat er meer om te bezien wie de laagstgeplaatste tien of vijftien zijn, omdat er nogal eens van plaats op de ranglijst gewisseld wordt. Zolang de CPI geconstrueerd wordt staat Kameroen steeds tussen die laatste tien, maar daar staat Tanzania ook en dat land staat wèl op de lijst van 19 door Nederland te begunstigen landen die minister Herfkens onlangs opstelde. Van die 19 landen staan er 10 in de CPI, alle tien in de onderste helft! Van de andere 9 hebben we geen gegevens.

Vervolgens gaat het de CPI-index om corruptie bij politici en ambtenaren (`conduct of public officials'), de bijdrage van de particuliere sector aan het probleem speelt geen rol. Wat zien we nu in het beleid van Herfkens? Omdat politici en ambtenaren in Kameroen slecht scoren in de CPI, wordt de financiering teruggetrokken van een goedlopend project waar vooral de bevolking bij is betrokken. Straf de mensen als hun bestuurders het slecht doen!

Het is nooit de bedoeling van TI geweest om met de CPI een extra barrière op te werpen voor arme landen om hulp te ontvangen. Ons doel is corruptie te bestrijden. Minister Herfkens maakt van ons werk een oneigenlijk gebruik.