Vlissingen in overslag containers

Zeeland Seaports en Hessenatie uit Antwerpen willen in 2001 beginnen met de aanleg van een kade voor overslag van containers in Vlissingen. Het complete project kost circa 1,2 miljard gulden en levert naar verwachting 1.500 banen op.

Dat is gisteren door beide partijen bekendgemaakt. De zogeheten Westerschelde Container Terminal wordt 2,6 kilometer lang en komt 500 meter buitengaats.

Bij de nieuwe kade komt een 150 hectare groot terrein voor de behandeling van ruim 1,5 miljoen containers per jaar. De kade wordt diep genoeg om de diepststekende containerschepen te ontvangen. Volgens gedeputeerde D. Bruinooge (tevens voorzitter van Zeeland Seaports) en ir. E. D'hondt van Hessenatie Consult (dochtermaatschappij van Hessenatie) blijkt uit studies dat de Vlissingse haven zeer geschikt is als plek voor een nieuwe containerterminal. De Zeeuwse haven kan daarmee de concurrentie met vergelijkbare havens aan, denken zij.

Zeeland Seaports is het project ingegaan onder de vlag van de Exploitatiemaatschappij Schelde Maas (ESM), waarin het havenschap en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam elk voor 50 procent deelnemen. Bruinooge verwacht meer kans op rijkssteun voor het project in samenwerking dan in een concurrentiepositie met de Rotterdamse haven.

De voorzitter van Zeeland Seaports denkt voor de financiering van de containerterminal aan een privaat-publieke financiering. De provincie reserveert de komende tijd jaarlijks 1,2 miljoen om noodzakelijke infrastructuur te realiseren. Het Gemeentelijk Havenbedrijf in Antwerpen heeft volgens Bruinooge al belangstelling getoond voor samenwerking in het project.Binnenkort vinden daarover de eerste gesprekken plaats.

Hessenatie is de grootste stukgoedhandelaar in de Antwerpse haven met een overslag van 28,3 miljoen ton per jaar, waarvan 22,1 miljoen ton in containers. Probleem voor de haven van Antwerpen is dar het voor de grootste containerschepen onbereikbaar is.

Twee weken geleden viel Zuid-West-Nederland in het kabinet af als plaats om het ruimtegebrek van Rotterdam te verhelpen. Volgens de regering zijn Vlissingen (en Terneuzen) te ver van Rotterdam verwijderd. De milieuorganisaties verenigd in Consept reageerden gisteren verheugd op de bekendmaking in Vlissingen. Zij zien Vlissingen als alternatief voor een tweede Maasvlakte. (ANP)