Verwijdering asielzoekers `consequenter'

Consequenter. Zo typeert staatssecretaris Cohen (Justitie) de maatregelen die het kabinet gisteren heeft aangekondigd om uitgeprocedeerde vreemdelingen uit Nederland te verwijderen.

Coalitiepartij VVD was voorstander van hardere maatregelen, maar noemt de aangekondigde plannen ,,het maximaal haalbare'', aldus Tweede-Kamerlid Kamp. PvdA'er Middel vindt de maatregelen ,,te verdedigen'' omdat het kabinet uitzonderingen maakt voor mensen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnnen vertrekken. Oppositiepartij GroenLinks vindt dat het kabinet het terugkeerprobleem `ontkent': ,,Het kabinet moet eerst zorgen dat mensen echt kunnen terugkeren naar landen als Irak, Somalië en Sierra Leone'', aldus Kamer Halsema. ,,Zolang er met die landen geen echte afspraken zijn te maken, kun je mensen niet daarheen uitwijzen.''

In de gisteren door Cohen gepresenteerde plannen krijgen uitgeprocedeerde vreemdelingen vier weken de tijd om Nederland te verlaten. Vreemdelingen die illegaal in Nederland verblijven kunnen tot `ongewenst persoon' worden verklaard, wat strafbaar wordt gesteld. Er komt een landelijke organisatie voor het begeleiden van vreemdelingen bij hun vertrek uit Nederland. Het kabinet wil nauwer samenwerken met de Internationale Organisatie voor Migratie die zich inzet voor de terugkeer van vluchtelingen naar hun land van herkomst.

Premier Kok noemde de strenge maatregelen gisteren, op zijn wekelijkse persconferentie, ,,hard, maar niet onredelijk''. Staatssecretaris Cohen wees erop dat vreemdelingen pas worden uitgezet ,,na een procedure die zorgvuldig is geweest''.

VluchtelingenWerk Nederland vreest dat door de nieuwe maatregelen veel meer afgewezen vreemdelingen in de illegaliteit verdwijnen.