Veel geld voor Belgische boeren

Het Belgische kabinet gaat de bedrijven die zijn getroffen door de dioxinecrisis ruimschoots van financiële noodhulp voorzien. De schade die boeren door vernietiging van besmette beesten hebben geleden, zal zoveel mogelijk worden vergoed. De boeren kunnen ook rekenen op renteloze noodleningen.

Dit heeft het demissionaire Belgische kabinet van premier Dehaene gisteren bekendgemaakt. De totale financiële schade wordt momenteel op meer dan 2 miljard gulden geschat, maar kan nog verder oplopen. Landbouworganisaties staan positief tegenover het plan, maar zij dringen aan op snelle hulp, omdat veel boeren al op de rand van faillissement staan. Verder gaan zij ervan uit dat met name de pluimveesector, ondanks de geboden steun, nog vele jaren nodig heeft om te herstellen van de geleden imago-schade.

De ontdekking enkele weken geleden dat Belgische kippen besmet waren met het giftige dioxine leidden tot een wereldwijde boycot van agrarische producten van Belgische bodem. Inmiddels zijn de meeste exportbeperkingen opgeheven. ,,Maar of het nu uit Vlaanderen of uit Wallonië komt, niemand wil nog producten uit België'', aldus Raf Bombeek van de organisatie Boerensyndicaat gisteren.

De regering noemde de financiële hulp ,,een eerste stap in een omvangrijk hulpprogramma''. Een definitieve regeling moet ,,logischerwijze van de volgende regering komen'', aldus het kabinet in een verklaring.

Het kabinet heeft momenteel een demissionaire status, sinds de christendemocraten van premier Dehaene op 13 juni de verkiezingen hebben verloren. De christendemocraten zullen in het volgende kabinet, dat waarschijnlijk een paars-groene signatuur krijgt, niet terugkeren. Niet duidelijk is of de liberale kabinetsformateur Verhofstadt met de aankondiging heeft ingestemd.

De voorgenomen steunmaatregelen van de overheid moeten overigens nog wel door de Europese Unie worden goedgekeurd. (Reuters)