Rokin

De historische kans om de Amstel weer terug te laten keren op het Rokin is door een kleine meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad om zeep geholpen. In de berichtgeving hierover (NRC Handelsblad, 17 juni) wordt gesteld dat de bewoners van Amsterdam verdeeld waren over het idee om het water op het Rokin terug te laten keren. Van verdeling was echter geen sprake. Het water wat de Amsterdammers op het Rokin bij de inspraak voorgeschoteld kregen als alternatief voor een stadsplein was zó smal en zó ondiep dat het al gauw werd betiteld als `goudvissenvijver', `plasgoot', en `Almere-achtig grachtje'. Door het ontbreken van een serieus wateralternatief werd de Amsterdammers feitelijk een plein opgedrongen.

De ondernemers op het Rokin en hun belangenorganisaties konden rustig gaan slapen. Een plein maakte immers de bouw mogelijk van een aanzienlijk grotere parkeergarage onder het Rokin. Kritiek van de voorstanders van het water op het broddelwerk van het college mocht niet baten. De onvrede van D66 hierover was zó groot dat men de gemeenteraad één week voor het doek definitief zou vallen een eigen waterontwerp aanbood. Voor dit water konden de Amsterdammers wél warm lopen. Het kwam echter te laat.

Dit jaar kreeg Amsterdam de status van beschermd stadsgezicht. Ruim zestig jaar na de nutteloze demping van het Rokin. Wat deze status voor Amsterdam in de praktijk betekent, weten we nu ook.