Onopvallend en krachtdadig

De verhoudingen waren gespannen, toen Annie H. Brouwer-Korf in 1994 aantrad als burgemeester in Amersfoort. De stad groeide als kool en dat ging gepaard met stuipen. ,,Er heerste een negatief sfeertje in de stad'', herinnert wethouder E. Geluk-Hennink zich.

Brouwer-Korf ging op pad en sprak burgers, bedrijven en instellingen aan. ,,Zij heeft de bevolking betrokken bij wat er in de stad gebeurt. Zij enthousiasmeert'', zegt Geluk-Hennink. ,,Haar kracht is het binden van mensen.''

Brouwer-Korf (52) kan weer op pad, nu het kabinet (eindelijk) heeft besloten haar voor te dragen voor benoeming op de vacante burgemeesterspost in Utrecht. Ook daar zijn zware projecten aan de gang en in voorbereiding, en de verdeeldheid is groot.

Twee maanden geleden droeg de vertrouwenscommissie van de Utrechtse gemeenteraad Brouwer al voor het burgemeesterschap in de vierde stad van het land voor. Maar de Utrechtse commissaris van de koningin B. Staal (D66) zorgde voor complicaties door partijgenoot en oud-staatssecretaris J. Kohnstamm bovenaan zijn voordracht te zetten. Vervolgens verhinderde de kabinetscrisis een snellere opvulling van de Utrechtse vacature.

Brouwer-Korf heeft al een stevige bestuurlijke carrière achter de rug. De grondslag daarvoor werd gelegd in Groningen, waar ze werd geboren, een rechtenstudie volgde en vijf jaar juridisch medewerker was bij het Academisch Ziekenhuis. Daarna ging het snel. Na vier jaar raadslidmaatschap in Nijmegen werd ze er wethouder voor Sociale Zaken. Ze verkeerde daar in gezelschap van partijgenote Ien Dales (PvdA) – de latere minister van Binnenlandse Zaken – die er burgemeester was.

Als wethouder maakte ze zich sterk voor een minimabeleid, maar had ze ook oog voor een structurele versterking van de economie. W. Hompe, die tien jaar tegelijk met Brouwer-Korf zitting had in de Nijmeegse raad en het college van B en W, roemt haar strategisch inzicht. Ook heeft ze gevoel voor menselijke verhoudingen. ,,Ze is ambitieus, maar dat gaat niet ten koste van haar trouw aan mensen'', zegt Hompe.

Haar burgemeesterscarrière begon in 1989 in het hanzestadje Zutphen. Haar tomeloze werklust leidde bij medewerkers soms tot uitputtingsverschijnselen, zegt gemeentesecretaris J. Bruseker. Ook hij spreekt van een ,,enorm bindend vermogen''. ,,Ze kan mensen als een team aan elkaar smeden.'' Het was Brouwer-Korf die ervoor zorgde dat de rechtbank voor Zutphen behouden bleef. Ze zag als eerste de aderlating die dreigde voor de stad.

Al na vijf jaar vertrok Brouwer-Korf naar de groeigemeente Amersfoort. Intussen was ze ook actief op tal van terreinen. Ze werd begin jaren negentig lid van het dagelijks bestuur van de PvdA, commissaris van Shell Nederland en voorzitter van de toenmalige Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen. Nuttige contacten heeft ze ook opgedaan als vice-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In grote gezelschappen valt ze niet op. Maar als er zaken gedaan moeten worden, is ze zeer aanwezig. Geluk-Hennink: ,,Onopvallend bereikt ze veel.''