Jan Pawel

De columns van J.L. Heldring lees ik met plezier. Tot mijn grote vreugde betitelt hij de huidig gelukkig regerende paus zoals dat betaamt. De Bisschop van Rome heet in zijn moederstaal Jan Pawel, in het Frans Jean Paul, in het Engels John Paul, in het Duits moet het wat deftiger Johannes Paul.

Maar die brave katholieken noemen hem Johannes Paulus. In Leiden bestaat de Pieterskerk, die werd als katholieke kerk gebouwd en ook al werd het gebouw voor de hervormde eredienst genaast, bleef die kerk die naam behouden. De katholieken bouwden hun Petruskerk. Dat ging zo in elke Hollandse stad na de reformatie en het weer toegelaten zijn van de katholieke eredienst.

De aartsbisschop van Utrecht noemt zich Adrianus. Onlangs in een familieadvertentie stond hij met de ondertekening Ad. Ik dacht welk een vooruitgang. Laten we proberen toch wat trotser te zijn op de eigen taal.