HELIUM-6 KERN IS UITGERUST MET DUBBELNEUTRON

Helium-6 kernen bestaan uit 2 protonen en 4 neutronen. Volgens theoretici zijn het eigenlijk helium-4 kernen (de meest voorkomende variant van helium) omgeven door twee losjes gebonden extra neutronen. Die twee extra neutronen kunnen twee configuraties aannemen: aan weerskanten van de helium-4 kern een neutron of twee neutronen op een kluitje op relatief grote afstand van de kern.

Om uit te maken welke variant de juiste is schoten fysici van het Instituut voor Kernfysica in Moskou een bundel helium-6 (iets wat pas vorig jaar voor het eerst lukte) op een doelwit van helium-4. De intensiteit bedroeg 300.000 stuks per seconde. Daarbij namen ze waar dat een deel van de helium-4 kernen na het bombardement veranderd was in helium-6, wat bewijst dat een dubbelneutron van de ene naar de andere heliumkern is overgesprongen (Physical Review Letters, 21 juni 1999).

De hypothese van het dubbelneutron werd nog eens extra bevestigd toen de Russen een helium-6 bundel op waterstof schoten. Inderdaad vormde zich nu een tritiumkern, bestaande uit een proton (waterstofkern) en twee neutronen. Een nog lopend experiment in Moskou met een bundel helium-8 kernen brengt wellicht vierdubbele neutronen aan het licht. (Dirk van Delft)

    • Dirk van Delft