Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Heerlen klapt luid om solidariteit CBS Voorburg

Het CBS in Heerlen blijft een volwaardige vestiging. De collega's in Voorburg, die delen in de bezuinigingen, kregen een lang applaus.

. Directeur-generaal A. Abrahamse van het Centraal Bureau voor de Statistiek is eerst niet te horen. Hij spreekt geluidloos op het wazige videoscherm in de kantine van het Heerlense CBS-gebouw. Later kunnen de CBS'ers in Heerlen hun hoogste baas te Voorburg opeens wel horen, maar arriveren zijn woorden pas in Heerlen als hij ze op het scherm allang heeft uitgesproken.

De satellietverbinding tussen Voorburg en Heerlen werd gistermiddag geplaagd door atmosferische storingen. Het is symbolisch voor de situatie waarin het CBS is beland. ,,André, ze zijn in Voorburg teleurgesteld'', meldt Chris van Voornhoven, lid van het actiecomité dat ijverde voor het behoud van het CBS in Heerlen. Hij spreekt voorzitter André Amkreutz van de centrale ondernemingsraad aan. De teleurstelling in Voorbrug is begrijpelijk. Op 1 april maakte minister Jorritsma (Economische Zaken) bekend dat - als het aan haar lag - het CBS in Heerlen op een handvol medewerkers na moest verdwijnen. Voorburg zou de hoofdvestiging worden en er zouden honderden banen vanuit Heerlen naartoe gaan. Na maanden onderhandelen met de vakbonden ligt er nu een nieuw `plan op hoofdlijnen': Heerlen en Voorburg blijven twee volwaardige kantoren. Wel moeten er 400 banen weg, waarvan een deel in Voorburg.

Het lange applaus van vanmiddag in de kantine van het CBS in Heerlen is bestemd voor de Voorburgse collega's. Ondernemingsraadvoorzitter Amkreutz roemt in zijn toespraak de opofferingsgezindheid van de collega's in Voorburg. Amkreutz: ,,Voorburg betaalt nu een prijs voor de solidariteit met Heerlen. De collega's daar gaan delen in de bezuinigingen. Ik vind dat daar hier in Heerlen niet genoeg waardering voor kan zijn.''

Het bereikte akkoord over de toekomst van het CBS blijkt overigens één dag na het sluiten ervan al verschillend te worden uitgelegd. Minister Jorritsma zegt tijdens haar persconferentie eerder op de dag dat zij er rekening mee houdt dat 25 miljoen gulden per jaar bezuinigd kan worden, onder meer door het schrappen van 50 banen in het topmanagement en 350 overige banen.

Directeur-generaal Abrahamse meldt in zijn haperende videotoespraak stellig dat er 25 miljoen bezuinigd wordt en dat er 400 functies verdwijnen. ,,Een zekere afslanking, op maatschappelijk verantwoorde basis'', noemt hij het.

De voorzitter van de ondernemingsraad A. Amkreutz ziet dat in zijn toespraak toch allemaal anders. Die 25 miljoen gulden bezuiniging per jaar is slechts ,,een uitgangspunt van de directie'', net zoals de 400 te schrappen banen. Amkreutz: ,,Wij gaan uit van niet meer dan 125 banen minder. Zonder gedwongen ontslagen en met natuurlijk verloop.''

Waar alle partijen het wel over eens zijn, is dat het CBS efficiënter moet gaan werken. Het CBS zal worden gereorganiseerd. Hoe dat precies moet, wordt nader onderzocht. ,,Pas daarna is te zeggen hoeveel banen er zullen verdwijnen'', aldus Amkreutz. Er wordt geïnvesteerd in een `upgrading' van het personeel en er komt een instroom van jonge, hoog opgeleide medewerkers.

Alle vernieuwingen dienen te worden aangestuurd door ,,een smalle top met een duidelijk strategische leiderschap''. Het aanwezige personeel in Heerlen concludeert meteen dat er voor directeur-generaal Abrahamse geen plaats meer zal zijn na de reorganisatie. Frank Bonger, woordvoerder van het actiecomité: ,,Het moet een flitsend geleide organisatie worden. Ik zie dat deze directeur-generaal niet doen.''