Euthanasie

In NRC Handelsblad van 18 juni stond dat minister Borst acht miljoen gulden beschikbaar stelt om huisartsen de consultatie inzake euthanasie of hulp bij zelfdoding aan een collega makkelijker te maken. De burger merkt dat in de gezondheidssector steeds meer bezuinigd wordt en de eigen kosten omhoog gaan en ineens vindt de minister de mogelijkheid om acht miljoen uit te trekken voor doeleinden zoals boven vermeld.

Als de minister over dergelijke bedragen beschikt, vraag ik me af of dit geld niet beter besteed kan worden om meer verplegend personeel aan te trekken?

Dankzij een betere opvang, meer begeleiding en meer persoonlijke behandeling zou in mindere mate van de kant van de patiënt om euthanasie c.q. zelfdoding gevraagd worden.

    • Helga Ohmes