EU tikt Frankrijk op de vingers

De Europese Commissie heeft Frankrijk gemaand om binnen een maand uitleg te geven over de financiële steun die het sinds 1997 heeft gegeven aan Charbonnnage de France (CdF), zo hebben bronnen in Brussel gemeld.

Volgens de commissie zou het bedrag van 7,8 miljard franc (2,5 miljard gulden) dat de staatskolenmijnen van de Franse overheid ontvangen heeft niet beantwoorden aan de criteria die zijn vastgelegd in het verdrag van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De staatsleningen zouden er uitsluitend toe gediend hebben om het exploitatieverlies af te dekken, aldus de commissie. Dankzij de garantie van de overheid zouden de leningen goedkoper zijn uitgevallen dan normaal het geval is voor bedrijven die een dergelijk verlies lijden (ongeveer 900 miljoen euro, 660 miljoen gulden). (AFP)