Eerste besluit over referendum naar de Raad van State

Het kabinet heeft gisteren besloten het voorstel voor grondwetswijziging ter invoering van het correctief referendum opnieuw naar de Raad van State te sturen. Het is de eerste van een reeks besluiten rondom het referendum waarover de Paarse coalitiepartijen begin deze maand afspraken hebben gemaakt onder leiding van informateur Tjeenk Willink. In januari volgend jaar wil het kabinet ook een tijdelijke referendumwet en een proeve van uitvoeringswetgeving bij de Tweede Kamer indienen.