Dubbele Magneet

In `De dubbele magneet' door Robert van de Roer in het Zaterdags Bijvoegsel van 12 juni zijn door fouten en misverstanden op onvoldoende wijze de bronnen voor het artikel verantwoord. De lezer had moeten

weten dat voor deze reconstructie behalve uit The Washington Post ook is geciteerd uit eerder verschenen artikelen in The New York Times, Newsweek, Time, The Guardian en The Observer. De hoofdredactie biedt de

lezer daarvoor haar excuses aan.