De verleiding

Islamitische jongeren discussiëren met elkaar per e-mail over het geloof, seks voor het huwelijk en problemen met jongens. Ze probe- ren een balans te vin- den tussen de verleidin- gen in Nederland en de verplichtingen van de Koran. En dat is niet eenvoudig.

Het leven in Nederland is een test, volgens Mimoun Baghal. Hij is 22 jaar en zit in het derde jaar van de Heao. ,,Het hangt af van je imaan, van de kracht van je geloof, of je weerstand kunt bieden aan de verlokkingen. Uitgaan, materialisme, vriendinnetjes. Als je heel sterk gelooft, kun je zeggen: daar doe ik niet aan mee. Maar dat is heel moeilijk.''

Mimoun neemt deel aan de moslim-mail, een discussiegroep voor islamitische jongeren op het Internet. De `gesprekken' per e-mail gaan over het geloof, over Nederland, over problemen met Marokkaanse jongens, over het gebrek aan eenheid binnen de islamitische gemeenschap of over `losbandige' moslimmeisjes. En regelmatig wordt er opgeroepen toch vooral vast te houden aan de islamitische waarden. ,,Broeders en zusters, zijn wij niet beïnvloed door de moraal van de Nederlandse samenleving, wat wel heel zorgelijk is?''

De moslim-mail is negen maanden geleden begonnen door de vereniging Salaam, een club voor islamitische jongeren in Nederland. ,,Salaam is ontstaan omdat er fragmentatie dreigde van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse moslims in Nederland'', zegt oprichter Hassen. ,,Terwijl de tweede en derde generatie hier is opgegroeid en Nederlands spreekt.''

Salaam heeft een website met informatie en een cyber-imam die vragen per e-mail beantwoordt. Maar de moslim-mail is favoriet en groeit snel: 250 jongeren wisselen nu e-mails met elkaar uit. Hassen: ,,Er is geen censuur.'' Zoals bij de meeste mailinglijsten op het Internet worden alle berichten automatisch naar alle abonnees gestuurd. In april en mei waren dat bijna duizend e-mails.

Terugkerend thema: in Nederland wonen is niet altijd simpel. Afid Acherrat is 25 en werkt op de salesafdeling van kabelexploitant A2000. ,,Wat de meeste mensen nastreven is een grote auto, een mobiele telefoon, een mooi huis, op vakantie. Er zijn veel afleidingen. Daarin groei je op. Dat zijn hier de doelen. Terwijl het hoofddoel zou moeten zijn: de ontwikkeling van je imaam.''

Mimoun: ,,Te veel moslims wijken daarvan af.''

Karima Joundi, derdejaars aan de HBO-islam: ,,Dat is typerend voor het kapitalistische systeem. Dat legt een grote druk op ons, het laat gelovigen niet toe hun geloof te praktiseren. Er zijn allerlei obstakels.''

Neem het volgende probleem, aan de orde gesteld door Karima: ,,Hoe kan ik nou een huis kopen als rente betalen haram (verboden) is?'' Mohammed schrijft terug: ,,Als je je aan deze regel houdt, kun je niets meer kopen in deze maatschappij. Geen auto, geen huis, geen nieuwe keuken. Dus KOOP DAT HUIS NOU MAAR, anders moet je je hele leven lang huren. Rente blijft verboden, maar toch ben ik zelf ook bezig een huis te kopen.''

De discussies op de moslim-mail gaan ook over `luchtige' zaken. Waar kan ik hoofddoeken kopen? Brengt een filosofiestudie mij niet op het verkeerde pad? Mag plastische chirurgie van de Koran? (Antwoord: ,,God heeft je geschapen op de manier hoe hij het heeft gewild.'') Of wat zegt de Koran eigenlijk over homoseksualiteit? Hassen: ,,Absoluut verwerpelijk, geen discussie nodig, staat in de Koran.''

Ilyas, 22 jaar en student in Rotterdam, schrijft: ,,Door de matige islamitische opvoeding in mijn jongere jaren, ben ik nu hard bezig om de mooiste ontdekking (islam) in mijn leven verder te onderzoeken. Ik ben daarom ook uitermate verrast en zeer blij dat er een e-mail is waar wij als broeders en zusters onderling kunnen communiceren en discussiëren. Selamunaleykum. Moge ALLAH ons bijstaan bij alles.''

Oprichter Hassen: ,,Salaam wil moslimjongeren van allerlei achtergronden samenbrengen. Daardoor is het idee van de moslim-mail ontstaan. We slaan twee vliegen in één klap. Iedereen leest elkaars vragen en antwoorden en het is een goede manier elkaar te leren kennen.'' Veel van de jongeren blijken daar behoefte aan te hebben want gelijkgezinden zijn schaars. De mailende moslimjongeren zijn hoger opgeleid. Op hun faculteit of hogeschool zitten weinig studenten met dezelfde achtergrond of interesses. Oude vrienden hebben een ander pad ingeslagen. En verenigingen zijn niet in de buurt. ,,Salaam zusters en broeders. Mijn naam is Quamaar, ik ben een 23-jarig Marokkaans meisje. Ik heb mij aangesloten om in contact te treden met mijn geloofsgenoten.''

Een heet hangijzer voor de moslimjongeren: relaties voor het huwelijk, seksueel of niet. Afid mailt: ,,Het dilemma is: hoe kom ik in godsnaam in contact? Ik zie twee Marokkaanse meisjes in de disco, dus dat zijn sowieso niet de meiden die ik zoek. Maar ik wil een meisje wel kennen voor ik trouw, anders kan het toch nooit succesvol zijn? Het moet eigenlijk gaan op de manier zoals het in Nederland gewoon is, maar dat is niet te verenigen met de regels van de Koran.''

Juiste persoon

Mimoun: ,,Het is echt heel erg moeilijk om de juiste persoon te leren kennen. Als je iemand ziet, als je op straat loopt, kan je niet zeggen: die ziet er leuk uit. Dat wil ik niet. Waar vind je nou een meisje dat op het juiste pad zit, op jouw golflengte?''

Karima: ,,Als je partner niet achter je keuze voor het geloof staat, is het heel moeilijk.''

De wens iemand `goed te leren kennen' verhoudt zich slecht tot het verbod op contacten voor het huwelijk. Waar ligt de grens? Hand vasthouden? De markt is bovendien klein. De praktiserende moslimjongeren zijn op zoek naar een jongen of meisje dat ook volgens de islamitische regels leeft. En voor sommigen is het van belang dat de toekomstige partner dezelfde afkomst heeft.

Ilham, bijna 19 jaar, opent de discussie op de moslim-mail: ,,Het lijkt me leuk om te weten hoe anderen denken over het hebben van relaties voor het huwelijk. Wat is jullie mening????'' Haar vraag leidt tot een wekenlange discussie.

Ahmed: ,,Een relatie voor het huwelijk kan wel, maar alleen als je veel van elkaar houdt en weet wat je grenzen zijn. Als je er niet zeker van bent, moet je het niet doen. Er zijn al te veel moslimse meisjes `verpest'. Je moet niet al te ver gaan op seksgebied.''

Lahsen: ,,Broeder Ahmed, over het onderwerp (seks) waar jij het over hebt is geen verschil van mening: buiten het huwelijk ONACCEPTABEL. Niettemin salaam alikoem.''

Fatima: ,,Ik zie er geen kwaad in waarom je niet iemand eerst een klein beetje leert kennen voordat je ermee trouwt. Trouwen is toch een hele serieuze zaak en als het goed is doe je dat ook maar een keer in je leven.''

Ahmed: ,,Ja, dat ouderwetse trouwen met iemand op basis van een foto, dat kan niet. Ik zou ook niet met iemand trouwen voordat ik een tijdje met die persoon om ben gegaan. Ik wil niet [...] ineens trouwen met wat achteraf de grootste hoer van de omtrek blijkt te zijn.''

Fatima: ,,Als jij met iemand trouwt die het nog nooit gedaan heeft is dat nog geen garantie dat ze je dan niet zal gaan besodemieteren!!!!!! En wanneer vind jij iemand de grootste hoer van de omtrek?! Bij mij in de omgeving word je al uitgemaakt voor HOER als je als meisje met je haar los loopt en een beetje make-up op hebt. Als je echt van iemand houdt dan accepteer je ook zijn verleden.''

Lahsen: ,,Salaam alikoem, broeders en zusters. Het mag duidelijk zijn dat een relatie zoals dat in het Westen wordt gezien – vrije, al dan niet seksuele, omgang – voor de islam absoluut ontoelaatbaar is. Dat is duidelijk. Ik denk dat er binnen de grenzen van de islam wel degelijk contact mogelijk is. Ik zie bijvoorbeeld geen bezwaar in het hebben van telefonisch contact, e-mail, brieven, ontmoeting in een openbare plaats etc...''

Afid: ,,Bismillah arrahmani arrahim, in de naam van God, de genadige en de vergevende. Even reageren hoor. Over sommige dingen kun je niet in discussie gaan. De Koran is op dit gebied overduidelijk. Als je voor jezelf andere regels stelt moet je dat zelf weten.''

Ismail: ,,Maar het opbouwen van een relatie kost veel tijd, begrip en onderling vertrouwen. Voor de een is het vasthouden van elkaars hand hierbij al een doodzonde, voor de ander weer wat anders. Hierin zijn zoveel gradaties aan te brengen. Heel intiem schrijven (intieme gedachten met elkaar delen), mag dan ook niet?''

Mohamed: ,,De islam verbiedt gewone mondelinge contacten niet. Maar helaas is zelfs dit `explorerend' leren kennen in de Marokkaanse cultuur bijna onmogelijk. Er lijkt geen middenweg. Of het is uithuwelijken (wat gelukkig praktisch niet meer voorkomt) of het is van de ene losbandige relatie naar de andere. En als een jongen en een meisje met elkaar in het openbaar praten krijgen ze gelijk een stempel van losbandigheid op zich gedrukt. En helaas, onterecht, zijn meisjes meer blootgesteld aan deze kritiek dan jongens.''

Josef: ,,DE MEESTE MAILTJES OVER DIT ONDERWERP DOEN MIJ DE NEKHAREN RECHT OVEREIND STAAN. EEN BEGEERLIJKE BLIK IS ONTUCHT!!!''

Ismail: ,,Blijf wel een beetje reëel. Ik moet nog ergens ter wereld iemand tegenkomen die niet voor verleidingen is gevallen!''

Josef: ,,Lieve Ismail, ik wil je alleen graag herinneren aan onze missie: GEHOORZAAMHEID AAN ALLAH. Ik ben bang dat velen van ons, mijzelf niet uitgezonderd, soms worden afgeleid door onze verlangens. Dat is inherent aan de samenleving waarin wij leven.''

Najette: ,,Je beweert dat elke vorm van seks niet is toegestaan. Dit is in de praktijk, vooral anno 1999, uiterste onzin. Ik ben er zelf geen voorstandster van, laat dat duidelijk zijn. Maar op deze manier lijkt het wel alsof Marokkaanse meisjes de boosdoeners zijn. En what about de Marokkaanse jongens? Alsof die heilig zijn?!!!!''

Moslim met een grote M

`Andere' moslimjongeren in Nederland nemen hun geloof niet serieus genoeg, vinden de e-mailers. Het merendeel geeft te veel toe aan alle verleidingen. ,,Je hebt moslims met een kleine m en moslims met een grote M'', zegt Karima Joundi tijdens een gesprek. Ofwel: moslims die hun geloof praktiseren en moslims die het met de leefregels niet zo nauw nemen. ,,De doorsnee `moslimjongere' leeft bijna als een niet-moslim'', schrijft Abdoelmetien, eerstejaars HBO. ,,Als je sommige van onze jongeren ziet, zou je denken dat het kafiers (niet-moslims, letterlijk: ontkenners, red.) zijn.''

Het is juist de doelstelling van Salaam en de moslim-mail om de jonge Turkse, Marokkaanse en Surinaamse moslims ,,te integreren in de newly born moslimgemeenschap'', zegt oprichter Hassen. ,,Dat is ons zeker gelukt'', zegt hij, hoewel de meeste e-mailers van Marokkaanse afkomst zijn. Nieuwe leden worden van harte verwelkomd: ,,Vrede zij met jou en degenen die de ware leiding volgen. Je hebt hier te maken met broeders en zusters die namens Allah van jou houden.'' Leden met minder kennis van zaken worden door gestudeerde types als Farrukh en Saoed om de oren geslagen met lange citaten uit de Koran, de islamitische wetten en interpretaties daarvan.

,,Wat is er nou precies aan de hand met Marokkaanse jongeren'', vraagt Hassen zich af. ,,Misschien heeft een deel toch een gebrek aan discipline, of een gebrek aan doorzettingsvermogen.'' Er volgt een lange discussie, waarbij vele verklaringen worden geopperd.

Mimoun: ,,Het gaat om de juiste normen en waarden. Dit heeft alles te maken met het geloof.''

Karima: ,,Het heeft ook te maken met identiteit, het allochtoon zijn. Je bent in zo'n geestelijke verwarring. Je moet strijden tegen je ouders en tegen het systeem. Ouders begrijpen jou en de maatschappij niet. En het systeem is weer tegenstrijdig met wat je thuis aanleert. Niet alle jongeren kunnen daar tegen. Ik zie de criminaliteit dan ook als een soort vluchtpoging, een tegenreactie.''

Mimoun: ,,Als je huiswerk wilt maken, bij wie moet je dan als Marokkaanse jongen zijn? Je vader is analfabeet, je moeder is analfabeet. En het heeft ook te maken met de aantrekkingskracht van de straat. Dagen met vrienden weg, avonden lang. Het besef dat dat niet goed is ontbreekt.''

Achmed: ,,Ik zie deze jongeren niet als moslim. De problemen die zij veroorzaken liggen in onze Marokkaanse cultuur. Die is namelijk doordrongen van negatieve kenmerken: wantrouwen, roddelen, misgunnen, altijd beter/meer willen dan de ander, hypocriet zijn. Ik pleit voor een harde aanpak van deze groep. Eventueel terugsturen.''

Badr: ,,Assalamu alaykum, broeder Achmed. Je mag niemand beschuldigen van ongeloof, zolang hij niet afvallig is. [...] Natuurlijk heeft onze cultuur er iets mee te maken, maar er zijn meer voor de hand liggende redenen. Vaders hadden weinig contact met hun kinderen, moeders waren alleen meesteressen van de keuken. Dus de kinderen waren altijd vrij buitenshuis en niemand kon tegen ze zeggen: dit mag, dat mag niet.''

Fadoua: ,,Soms durf ik niet eens te zeggen dat ik van Marokkaanse afkomst ben. Die Marokkanen die in drugs handelen in de moskee, op straat hangen, meisjes lastig vallen, hun ouders verwaarlozen of gewoon met scooters stoer doen. Ik kan mij er aan ergeren. Maar wat helpt het? NIX!!!''

Insha Allah, als Allah het wil, schrijft Ilham. Ze is geboren en getogen in Arnhem, zit op de Havo en gaat in spetember naar de Heao. ,,Het is niet makkelijk op te groeien in een wereld waar het geloof geen betekenis heeft, waar mensen zelfzuchtig en egocentrisch zijn.''

Er worden oplossingen gesuggereerd: een betere islamitische opleiding, harder aanpakken en preventieve maatregelen. ,,Een klein kind is als verse klei'', schrijft Mohamed.

Ismail: ,,Het is naar mijn mening soms nodig compromissen te sluiten. Kun je dat niet, dan word je gedwongen als kluizenaar te leven.'' Afid: ,,Binnen de grenzen die de islam aangeeft kan ik een normaal leven leiden. Als ik iets doe dat haram is, denk ik niet meteen: shit, ik ben geen moslim meer. Maar wel: hé Afid, je moet de weg weer vinden, sterk zijn.''

Internet: www.salaam.nl

Vraag: wat zegt de Koran over homoseksualiteit?

Antwoord: absoluut verwerpelijk, geen discussie nodig!