Belasting op winst gaat naar 30 procent

De vennootschapsbelasting gaat omlaag van 35 naar 30 procent voor winsten tot 50.000 gulden. Deze maatregel, waarvan vooral kleinere bedrijven profiteren, maakt deel uit van een pakket belastingverlagingen van in totaal 845 miljoen gulden. Daarover zijn de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO en de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het eens geworden.

Onder de maatregelen valt ook het verruimen van de belastingvrije spaarpot van bedrijven. Momenteel mogen bedrijven alleen sparen voor het vervangen van een oude machine door precies dezelfde nieuwe. De opzet is nu dat er ook fiscaal vriendelijk gespaard mag worden voor andere herinvesteringen. Deze maatregel kost 250 miljoen gulden.

Verder gaan de lasten als gevolg van de zogeheten kapitaalsbelasting met 200 miljoen gulden omlaag. Nederland is nog een van de weinige landen waar deze belasting bestaat. Bedrijven moeten nu nog 1 procent betalen over hun kapitaalsgoederen, hetgeen volgens de betrokkene Nederland niet populairder maakt als vestigingsland. Met de 200 miljoen gulden kan deze belasting omlaag naar 0,7 procent.

De lastenverlichting bestaat daarnaast uit een reeks kleinere onderdelen. Zo mogen bedrijven voortaan belastingvrij worden verkocht aan medeondernemers (kost 55 miljoen gulden) en is er meer subsidie beschikbaar (50 miljoen gulden) voor onderzoek en ontwikkeling.

De lastenverlichting is niet echt een cadeautje. Het ministerie van Financiën wil tegelijkertijd het 'oneigenlijk gebruik' van bestaande fiscale wetten indammen. Een reeks maatregelen moet samen 1,3 miljard gulden opleveren, waardoor de hele operatie het kabinet geen geld kost maar juist een half miljard oplevert.

Door de aanpak van het oneigelijk gebruik wordt het bijvoorbeeld moeilijker om te handelen in zogeheten verliescompensatie. Een verliesgevend bedrijf overnemen kan aantrekkelijk zijn omdat de rode cijfers zijn weg te strepen tegen belastbare winsten.

Daarnaast moeten bedrijven die worden omgevormd tot een besloten vennootschap, voortaan belasting betalen over de werkelijke, commerciële waarde van de onderneming, terwijl nu alleen de boekwaarde als maatstaf geldt.

De staatssecretarissen Vermeend (Financiën) en Ybema (Economische Zaken) verklaarden gisteren verheugd te zijn over het akkoord. Zij beloofden na instemming van het kabinet de maatregelen zo snel mogelijk in wetgeving te zullen omzetten.