Asielbeleid is voor veel PvdA'ers te hard

Hoe ligt Cohens asielbeleid binnen zijn eigen partij? Omstreden, blijkt uit interne debatten. `De rol van de overheid is te mager.'

Gisteravond om een uur of zes gaf staatssecretaris Cohen (PvdA) een persconferentie over de plannen van het kabinet met het asielbeleid. Maandagavond om zes uur gaat hij over hetzelfde onderwerp in debat met PvdA-partijgenoten in De Rode Hoed in Amsterdam. Achter gesloten deuren.

Nee hoor, zegt Mariëtte Hamer, Kamerlid en vice-voorzitter van de PvdA. Die gesloten deuren hebben niks te maken met de gevoeligheid van het onderwerp. ,,Het is een gewone vergadering van het partijbestuur. Die vergaderingen zijn nooit openbaar. Alleen hebben we nu wat meer mensen uitgenodigd.''

Toch zal maandag wel eens kunnen blijken dat de leden van de partij zich niet kunnen vinden in het beleid dat de staatssecretaris gisteren bekendmaakte. Een van de pijlers: De verplichte uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Uit debatten die afgelopen maand in ruim twintig afdelingen zijn gevoerd, kwam namelijk een heel ander geluid bovendrijven. Zo was er kritiek op de tweede van de zes stellingen voor het debat: `Verantwoordelijkheid voor de terugkeer ligt bij de vreemdelingen zelf. Hulp van de overheid is mogelijk en wenselijk ten einde de eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen.'

Secretaris van de Haagse partijafdeling, Jolande Rijnders: ,,Veel mensen vinden dat te hard. Zeker omdat uitgeprocedeerde illegalen door de koppelingswet nergens meer terecht kunnen.''

Ook Hamer concludeert uit de verslagen van de bijeenkomsten dat veel partijleden de formulering te hard vinden. ,,De rol van de overheid vinden velen wat te mager.'' Pijnlijk voor Cohen, die in zijn `terugkeernotitie' juist heeft besloten de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers na vier weken te staken.

Uit de debatten kwam verder naar voren dat met name in de vier grote steden sterk wordt gepleit voor ruimhartiger asielbeleid. ,,De afdelingen in de grote steden zijn daarin eensgezind'', zegt Hans Spekman, fractievoorzitter van de PvdA in Utrecht. ,,Je zag hier in het debat dat leden van de afdeling daar vrijer over spraken dan het Tweede-Kamerlid dat er die avond ook bij was. Dat verschil kwam duidelijk naar voren.''

Bij de afdelingen bestaat er wel begrip voor dat de bijeenkomst van maandag besloten is. Rijnders: ,,Het is een zaak van het hart, omdat het over mensen gaat. Maar je moet uiteindelijk wel op een punt uitkomen dat politiek onderhandelbaar is. Onze eigen staatssecretaris moet soms beleid uitvoeren dat niet helemaal de lijn van de achterban is.'' Hamer erkent dat daar spanning zit. ,,Het zou gek zijn om die te ontkennen.''