ANWB

In het artikel `Dissidente ANWB-er onder druk' (NRC Handelsblad, 14 juni) zijn enkele storende fouten geslopen.

Ten eerste heb ik niet beweerd dat de heer Nouwen zich profileert als VVD-er. Ik heb nooit mededelingen gedaan over enige relatie tussen Nouwen en een politieke partij. Wel heeft de heer Van Lieshout zich in deze zin uitgelaten. Ik heb hem gevraagd hiermee te stoppen. Ten tweede heb ik niet beweerd dat ik de de publieke aantijgingen aan het adres van de heer Nouwen kan stoppen. Ten derde heb ik niet als conditie genoemd dat de ANWB een meer kritische houding aanneemt over de uitstoot van kooldioxide door autos. Wel heb ik gevraagd om juiste en volledige informatie te verstrekken over de toekomstverwachtingen van de CO2-uitstoot door auto's.

Naar mijn mening neemt de CO2-uitstoot door autos de komende jaren nog steeds toe, ook in het voorkeursscenario van de ANWB, ondanks de afspraken die bijvoorbeeld in Kyoto gemaakt zijn. De (directie van de) ANWB dient deze verwachting aan de leden mee te delen, en niet te verdraaien en te verstoppen.