Spellingshervorming

Hier zul je van oforen:

We waren op weg van Staforst naar Ofemert,

Langs Schifol met onze sloofamers,

En onderweg bij de ofaalbrug

Scheen iets ofanden te zijn.

Daar hoorden we de misdaad ofemelen!

Het werd met grote rafeid uitgevoerd,

Het was dan ook hifop,

Een van de laatste tofits.

Ik riep: willen jullie daarmee ofouden?

Het is gewoon een vorm van ofitsen,

Hiertegen past geen slafartigheid,

Anders kun je je net zo goed ofangen!

Laat mij dit nu even ofelderen:

Wat veel te lang is is je kofaar,

En je loopt maar steeds te blaffen,

Dus je moet een stofoest nemen.

Maar maak er maar geen ofef over:

Je mag straks je eigendommen ofalen,

Je slaafemden en je sokofouders,

En daarna mag je ofoepelen.

Via het klafek.