Schade voor Coca-Cola 130 miljoen

Het uit de handel nemen van verdachte frisdranken van Coca-Cola in een reeks Europese landen levert een kostenpost op van 60 miljoen dollar (bijna 130 miljoen gulden). De hoeveelheid drank die daarmee is gemoeid, vertegenwoordigt bijna 1 procent van de jaaromzet van bottelaar Coca-Cola Enterprises, zo heeft dat bedrijf gisteren meegedeeld. Een deel van de schade kan worden verhaald op verzekeraars en derde partijen. Behalve de directe kosten worden nog negatieve gevolgen voor de omzet en de winst verwacht. De gezondheidsproblemen in België met Coca-Cola zijn het gevolg van een soort massahysterie, concluderen toxicologen van universiteiten na onderzoek van patiënten. Slachtoffers hadden weliswaar last van hun maag, hoofdpijn en moesten overgeven, maar in het bloed en de urine is niets abnormaals gevonden. Volgens hen moet de oorzaak gezocht worden in een collectieve angst voor voeding als gevolg van de dioxinecrisis in combinatie met de vieze geur en smaak van een aantal Coca-Colaproducten. De bottelarij in het Franse Duinkerken is gisteren weer opgestart, nadat alle pallets die met een fungicide waren behandeld, zijn vernietigd. (ANP)