Scepsis over plan zweeftrein

De aanleg van een zweeftrein in de Randstad, gekoppeld aan een verbinding met Noord-Nederland, zal circa 21 miljard gulden kosten. Het grootste deel daarvan zou voor rekening komen van een bedrijvenconsortium, dat deze investering wil terugverdienen uit de exploitatie van de zweeftrein.

Het enthousiasme waarmee het consortium, bestaande uit elektronicaconcern Siemens, ABN Amro en de bouwondernemers HBG en Ballast Nedam, gisteren zijn plannen presenteerde stond in schril contrast met de reactie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Topambtenaar J. Diris, die namens minister Netelenbos het plan in ontvangst nam, onderstreepte het belang van ,,nuchterheid en een heldere afweging van belangen'' voor de overheid. Diris gaf aan dat de Randstad al over goede spoorverbindingen beschikt, terwijl daar over een paar jaar bovendien de hogesnelheidstrein bijkomt. Ook wil het ministerie afwachten hoe de aanleg van de zweeftrein in Duitsland verloopt, waar in 2005 een verbinding tussen Berlijn en Hamburg moet liggen.

Het consortium, onder de naam Platform Transrapid Nederland, beklemtoonde gisteren juist het voordeel dat de zweeftrein in relatief korte tijd kan worden aangelegd. Volgens M. van Pernis, bestuurslid van Siemens Nederland, kan de Nederlandse zweeftrein al in 2010 in gebruik worden genomen. Omdat de treintoestellen bij dit systeem heel licht zijn – de aandrijving is grotendeels in het spoor zelf verwerkt – kunnen de spoorlijnen `in de hoogte' worden gebouwd. Daardoor is inpassing in de infrastructuur van Nederland relatief eenvoudig, aldus het Platform.

De zweeftrein, die een maximale snelheid van 500 kilometer heeft, kan volgens de initiatiefnemers in 49 minuten de Randstad rond. De bedoeling is dat de trein bij tien tot twaalf stations stopt, waarvan een deel in stadscentra ligt en een deel aan de rand van de steden. Een kaartje zou circa 44 cent per reizigerskilometer moeten kosten, evenveel als bij NS.

De plannen voor een zweeftrein staan los van het bestaande spoornet, al zal er volgens het consortium wel naar worden gestreefd haltes zo dicht mogelijk bij bestaande treinstations aan te leggen. Dagelijks verwacht men circa 160.000 reizigers in de Randstad.