Kamer wil geen korte schoolweek

De fracties van de VVD, D66 en PvdA in de Tweede Kamer vinden het niet goed dat basisscholen een vierdaagse schoolweek invoeren zodat onderwijzers hun ADV-dagen kunnen opnemen. Kamerlid Lambrechts (D66) vindt het ,,een schande'' dat minister Hermans (Onderwijs) de scholen die vrijheid wil laten. Alle drie fracties willen dat onderwijzers hun ADV-dagen opsparen en een jaar vrijnemen zodat scholen niet hoeven te jongleren met ADV-dagen.

Aanleiding is een rechtszaak die ouders in Diemen hebben aangespannen tegen drie openbare basisscholen die vanaf september de 4- tot 8-jarigen elke twee weken een vrijdag vrijgeven. Daarvoor worden de overige schooldagen verlengd en de pauzes verkort. De ouders zijn boos omdat zij hun werkweek hadden aangepast aan de huidige lesroosters en nu thuis moeten zijn voor de kinderen.

Minister Hermans heeft geen bezwaar tegen een vierdaagse schoolweek, mits scholen zich aan de wet houden: alle basisscholieren mogen maximaal 5,5 uur per dag les krijgen en 4- tot 8-jarigen moeten minimaal 880 uur les per jaar krijgen. Het ministerie onderzoekt vóór september welke gevolgen een korte schoolweek heeft voor de kwaliteit van het onderwijs en voor het lerarentekort. Dat tekort dwingt scholen klassen naar huis te sturen als ze geen vervangers kunnen vinden voor onderwijzers die ziek zijn of ADV-dagen opnemen.

De Onderwijsinspectie is sceptisch en ,,betwijfelt of een korte schoolweek bevorderlijk is voor de schoolprestaties van leerlingen''. In didactisch opzicht is het een slecht idee, vindt Kamerlid Cornielje (VVD). ,,Kinderen kunnen zich maar beperkte tijd concentreren.''