Kamer eens met conclusie Kalsbeek

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de conclusies van de commissie-Kalsbeek over cocaïne-importen die zouden hebben plaatsgevonden met hulp van corrupte ambtenaren.

Dit bleek gisteren aan het slot van het debat met de commissie-Kalsbeek. De Kamer neemt nu een ander standpunt in dan minister Korthals (Justitie), die twijfels had over de hardheid van de conclusies van Kalsbeek. Volgende week moet minister Korthals zich, in eerste instantie vertrouwelijk, in het parlement verantwoorden.

In de Kamer bestaat grote belangstelling voor het moment waarop Korthals door zijn topambtenaren en het openbaar ministerie (OM) is geïnformeerd over de cocaïne-importen. De lezingen daarover lopen daarover tot nu toe uiteen.

Commissievoorzitter Kalsbeek is in een gesprek met de minister op 26 maart gebleken dat Korthals toen geen kennis had van de ,,contouren'' van het onderzoek naar de cocaïne-importen. Het college van procureurs-generaal zou echter al sinds voorjaar 1997 op de hoogte zijn, en sinds oktober vorig jaar weten dat het om import van ten minste 15.000 kilo cocaïne gaat, aldus Kalsbeek.

Met de overname van het rapport-Kalsbeek geeft de Kamer aan grote waarde te hechten aan het onderzoek dat de Haarlemse officier van justitie P. Snijders naar de cocaïne-importen heeft gedaan. In OM en op het departement bestaat scepsis over dit onderzoek. De minister koos tot nu toe de kant van zijn hoogste ambtenaren maar zal die positie volgens ingewijden moeten wijzigen.

Het staat nog niet vast of Snijders kan voortgaan met zijn onderzoek. In het OM wordt gewerkt aan een nieuwe opzet, waarbij de Haagse officier Haverkate zou worden belast met de ,,losse eindjes'', aldus een betrokkene. Beslissingen worden gecompliceerd omdat naast Snijders twee andere officieren aan het onderzoek werken.