Hardere aanpak van asielzoekers

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet vrijwillig terugkeren naar hun land zullen op straat belanden. Vier weken na het beëindigen van de asielprocedure wordt de opvang stopgezet.

Dit is een van de maatregelen uit de zogeheten Terugkeernotitie van staatssecretaris Cohen (Justitie), die vanmiddag in de ministerraad is besproken. Vluchtelingenorganisaties en de Stichting Rechtsbijstand Asiel vrezen dat door de plannen van Cohen het aantal illegalen zal toenemen.

Cohen wil scherpere maatregelen ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers, aangezien zij op dit moment slechts in beperkte mate `uitzetbaar' zijn. Een uitgeprocedeerde asielzoeker die de illegaliteit is ingedoken zal, als hij of zij tegen de lamp loopt, tot `ongewenst persoon' worden verklaard. Dit geeft Cohen de mogelijkheid de asielzoeker zes maanden vast te zetten om te proberen de terugkeer te bewerkstelligen.

De maatregelen volgen na een compromis tussen Cohen en de fractievoorzitters en asielspecialisten van PvdA, VVD en D66 in de Tweede Kamer. Het stopzetten van de opvang en het opsluiten van illegale uitgeprocedeerden zijn wensen van de VVD. Een wens van de PvdA werd ook gehonoreerd: een deel van de asielzoekers die al lange tijd `technisch niet uitzetbaar' zijn, krijgen alsnog een verblijfsvergunning. Dit geldt in elk geval voor ongeveer tweeduizend Iraniërs en verschillende `statenlozen'. Of dit een precedent schept voor een grote groep Chinezen die al lange tijd niet uitgezet kunnen worden, is niet duidelijk.

Cohen voorziet verder in de oprichting van speciale 'terugkeerteams' die er voor moeten zorgen dat afgewezen asielzoekers ook echt Nederland verlaten.