FNV stelt lagere looneis

De vakcentrale FNV stelt voor volgend jaar de looneis naar beneden bij. In plaats van de 3,5 procent die dit jaar werd gevraagd, zullen de FNV-onderhandelaars in 2000 maximaal 3 procent loonsverhoging eisen. De vakcentrale anticipeert zo op een verslechtering van de economie.

,,We mikken voor volgend jaar lager dan dit jaar wegens de onzekere economie'', aldus CAO-coördinator Henk van der Kolk van de FNV. Het bestuur van de grootste FNV-bond, FNV-Bondgenoten, stelde gisteren al voor om het komende CAO-seizoen de eis voor koopkrachtverbetering te halveren. Binnen de FNV gaat men vooralsnog uit van een inflatiecijfer voor volgend jaar van 2 procent. Daar bovenop zouden werknemers een reële loonsverhoging van 0,5 tot 1 procent moeten krijgen.

De christelijke vakcentrale CNV reageerde vanochtend verbaasd op het voorstel van de FNV om de ,,koopkrachtverbetering te begrenzen''. Juist nu de conjuctuur lijkt aan te trekken vindt het CNV terugdraaien van de vraag om koopkrachtverbetering prematuur. Het CNV wacht op de macroeconomische verkenningen van prinsjesdag alvorens een nieuwe looneis vast te stellen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt het voornemen van de FNV ,,een verstandige beslissing.'' De FNV geeft daarmee gehoor aan de zorg over de loonontwikkeling die VNO-NCW-voorzitter Hans Blankert twee weken geleden uitsprak.

Blankert waarschuwde toen dat de arbeidsinkomensquote, die aangeeft hoeveel bedrijven aan hun personeel kwijt zijn, dit jaar scherp oploopt. Dat vormt uiteindelijk een bedreiging van de werkgelegenheid.

FNV Bondgenoten is tevreden met de CAO-afspraken die de bond dit jaar heeft gemaakt. De 113 CAO's die tot nu toe zijn gesloten omvatten structurele loonsverhogingen van gemiddeld 2,8 procent per jaar.

In financieel opzicht was 1999 een goed jaar maar de grootste vakbond in de marktsector sloot volgens CAO-coördinator Wouter Waleson niet alleen `poencontracten'. Ook op het gebied van andere arbeidsomstandigheden werd winst geboekt. De krappe arbeidsmarkt gaf de vakbond een goede onderhandelingspositie.

Waleson zei enthousiast te zijn over het plan van de Algemene Werkgeversvereninging AWVN om een 37-urige werkweek samen te drukken in vier dagen van negen uur. Ook zonder arbeidstijdverkorting vindt Waleson dit voorstel aantrekkelijk omdat de werknemer tijd wint door minder woon-werk verkeer, al blijft de bond tegen het voorstel om de zaterdag als normale werkdag te beschouwen.

In januari 2000 kiest het Congres van FNV Bondgenoten een nieuw bestuur. Naast Fred Kagie, Wouter Waleson en Cees de Wildt uit het huidige bestuur, zijn dat Hans de Vries, Antje Koster en Ineke de Deugd. De Vries moet de nieuwe voorzitter worden.