EU legt invoer aan banden van `gen-gewassen'

De Europese ministers van Milieu zijn het vanmorgen vroeg in Luxemburg eens geworden om de invoer van genetisch gemanipuleerde zaden voor landbouwgewassen aan strengere regels te onderwerpen.

In de praktijk betekent dit dat het met name voor Amerikaanse firma's moeilijker wordt zulke zaden binnen de Europese Unie af te zetten. Ook zijn de ministers het eens geworden over strengere voorschriften voor de etikettering van voedingswaren op basis van genetisch gemanipuleerde organismen.

Frankrijk had samen met vier andere lidstaten krachtig aangedrongen op de invoering van een moratorium op de invoer van genetisch gemanipuleerde organismen. Zover wilden de overige staten, waaronder Nederland, echter niet gaan. Zij wilden de huidige regels slechts verscherpen.

De Duitse minister Trittin, die het beraad voorzat, verklaarde echter na het langdurige beraad in Luxemburg dat het ook zonder zo'n uitdrukkelijk moratorium onwaarschijnlijk is dat er nu nog zulke nieuwe gewassen zullen worden toegelaten. Minister Pronk (VROM) was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.

Een deel van de besluitvorming over de invoer van de genetisch gemanipuleerde organismen is in handen van de individuele lidstaten. Die mogen zelf bepalen of ze bijvoorbeeld proefvelden met nieuwe gewassen toestaan. Een ander deel berust echter bij de Europese ministers. Die gaan met name over de vraag of bepaalde zaden en gewassen op de markt mogen worden gebracht.

Frankrijk, dat zich gesteund weet door Italië, Griekenland, Denemarken en Luxemburg, kan een besluit tot toelating van nieuwe zaden en gewassen in deze omstandigheden zonder veel moeite blokkeren, stelt onder meer de milieuorganisatie Greenpeace.

Op grond van de huidige regels konden genetisch gemanipuleerde organismen de Europese Unie betrekkelijk ongehinderd binnenkomen.

In Nederland zijn er in totaal zeker 60 vergunningen verstrekt voor experimenten op proefvelden. Behalve om sojabonen en maïs gaat het hierbij ook om onder meer aardappelen, appels, suikerbieten en koolzaad.