Een jongen op de basisschool (10 jaar)

Beste lezer van deze brief,

Ik heet Robin. Deze brief schreef ik in 1998 toen was ik 10. Als ik 's morgens opsta dan ga ik me aankleden. Na het eten ga ik naar school. Vandaag had ik een trut van een juf de juf hete juffrouw Tonnie.