CBS Heerlen hoeft minder te bezuinigen

De bezuinigingen op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zullen evenredig worden verdeeld over de vestigingen Heerlen en Voorburg. In totaal zullen 400 van de ongeveer 2.300 arbeidsplaatsen verdwijnen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken (EZ) worden ,,de pijn en de efficiëncyverbetering nu evenredig over de beide vestigingen verdeeld''. Daartoe zal een structurele bezuiniging van maximaal 25 miljoen gulden per jaar worden doorgevoerd. Uiteindelijk zal met minder mensen bijna dezelfde hoeveelheid werk verzet moeten worden. Voor incidentele kosten die met de reorganisatie gepaard gaan, reserveert EZ tot 2008 in totaal nog eens 95 miljoen gulden.

Begin april kondigde Jorritsma aan dat zij 270 medewerkers van Heerlen naar Voorburg wilde overplaatsen. Voor vijfhonderd andere Heerlense werknemers zou buiten het CBS naar werk moeten worden gezocht. In de CBS-vestiging Heerlen werken zo'n 1.100 mensen.

In Heerlen heeft men verheugd gereageerd op de nieuwe plannen. ,,Voorburg en Heerlen blijven gelijkwaardige vestigingen. Er kunnen aanzienlijke verschuivingen van de taken plaatsvinden, maar qua omvang blijven we gelijkwaardig'', aldus A. Amkreutz, voorzitter van de ondernemingsraad in Heerlen. ,,Over de 400 arbeidsplaatsen en de hoogte van de bezuiniging moeten we het echter nog maar eens goed hebben.''

Minister Jorritsma wilde in eerste instantie een bezuiniging van 33 miljoen gulden halen door in deze grootste dienst van haar ministerie te snoeien. Daartoe moest het CBS efficiënter gemaakt worden door een groot deel van de taken van Heerlen onder te brengen bij de vestiging in Voorburg.

Werknemers van de vestiging Heerlen kwamen meerdere malen met honderden tegelijk naar Den Haag om tegen het voornemen van Jorritsma te protesteren.

Niet alleen Heerlen, ook de Tweede Kamer had forse kritiek op het voornemen. Het CDA vond de argumenten slecht. PvdA'er Kuijper noemde het voorstel ,,onbegrijpelijk'' en Van Walsem (D66) kon ,,niet akkoord gaan''. Jorritsma zei toen bereid te zijn tot ,,een open dialoog''. Maar daarbij stond het einddoel vast: een efficiënter CBS. Die dialoog heeft geresulteerd in de voorstellen die vanmiddag gepresenteerd werden. Volgens EZ zijn alle zowel besturen als ondernemingsraden tevreden met het compromis.