Boerenoorlog

In zijn bespreking van Witnesses to War (Boeken, 21.5.99) merkt Gerard Mulder terecht op dat de teksten uit de tijd van de Boerenoorlog in standaard Nederlands zijn geschreven. Hij maakt daarbij echter geen onderscheid tussen gesproken en geschreven taal. Tot in de jaren `30 werd op scholen in Zuid-Afrika standaard Nederlands als schrijftaal onderwezen, terwijl thuis al een eeuw het Afrikaans (of Kaaps) werd gesproken. Rond 1910 zijn er vergeefs pogingen gedaan het gat tussen beide talen te dichten. In de jaren `30 werd het Afrikaans als volwaardige eigen taal erkend door de Zuid-Afrikaanse overheid en een officiële spelling en grammatica vastgesteld.

Aris Schellinkhout, Wageningen