`Bijdrage jeugd aan tandzorg werkt niet'

Jongeren laten betalen voor het weer saneren van hun gebit helpt nauwelijks. Vooral als ze afkomstig zijn uit de lagere sociale groepen zijn ze er zich vrijwel niet van bewust dat ze jaarlijks voor controle naar de tandarts moeten om hun gebit op peil te houden. Het heffen van een eigen bijdrage kan daarom beter worden afgeschaft, ook al omdat de administratiekosten hoger zijn dan de opbrengst.

Dit advies heeft de Ziekenfondsraad gisteren minister Borst (Volksgezondheid) gegeven. De raad baseert zijn advies op onderzoek van TNO die heeft nagegaan of de maatregel, die begin jaren negentig werd ingevoerd, effectief was. TNO kon niet achterhalen of jongeren uit de lagere sociale groepen na de gratis sanering van het gebit voor hun 13e jaar het onderhoud van hun tanden bijhouden en daartoe voor de (half)jaarlijkse controle naar de tandarts gaan. Wel werd duidelijk dat de maatregel nauwelijks bekend is bij de betrokkenen. Door het ontbreken van een betrouwbare registratie is ook niet te achterhalen hoeveel jongeren met een niet (meer) gesaneerd gebit rondlopen. In de lagere sociale groepen komt dit echter veel voor, zo leert de tandartsenpraktijk. Vooral jongeren van Turkse afkomst mijden de tandarts.

De administratiekosten voor de inning en verwerking van de eigen bijdragen zijn inmiddels hoger dan de opbrengst, zo heeft de Ziekenfondsraad wel kunnen achterhalen. De laatste jaren schommelde de opbrengst rond de 0,1 procent van de totale tandartskosten (225 miljoen in 1998) voor de 13- tot 18-jarigen. De raad vermoedt dat veel tandartsen hun patiënten niets laten betalen als ze zich voor sanering melden, maar declareren de kosten bij de zorgverzekeraar.