Zalm: G8 moet betalen voor schulden

Minister Zalm (Financiën) heeft in een brief aan zijn Duitse ambtsgenoot Eichel de G8 (de zeven grootste industrielanden en Rusland) opgeroepen niet de schulden van arme landen kwijt te schelden zonder een degelijke financiële onderbouwing.

De brief is voorafgaand aan de G8-top in Keulen vorige week verstuurd. De G8 zegde tijdens die top toe om zeventig miljard dollar schuld van de armste landen kwijt te schelden.

Soortgelijke brieven zijn verstuurd door minister-president Kok aan Schröder en door minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking). Een woordvoerder van Financiën spreekt van een ,,gecoördineerde kabinetsbrede actie''.

De brieven waren bedoeld om een ,,signaal af te geven'', aldus de woordvoerder. ,,We hebben sympathie voor kwijtschelding, het is goed dat de G7 daarover spreekt. Maar het is sneu en triest voor de arme landen als het genoemde bedrag niet gefinancierd kan worden.''

Eind september komt het onderwerp aan de orde tijdens de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank.

De kwijtschelding van schulden van de armste landen wordt gefinancierd door het zogenoemde HIPC-fonds van de Wereldbank. Het gaat om kwijtschelding van schulden aan IMF en Wereldbank en daarnaast van bilaterale schulden waarover in de Club van Parijs (crediteurenlanden) wordt gesproken. In de Club van Parijs spelen de G7-landen een belangrijke rol. Ook Rusland en Nederland zijn.

Het HIPC-fonds is bedoeld voor een dertigtal landen, vooral in Afrika, waaronder Oeganda en Mozambique. Als blijkt dat de landen een goed economisch beleid voeren, kan kwijtschelding van schulden plaatsvinden.

Nederland heeft met ruim zestig miljoen dollar het grootste bedrag in het fonds gestort. De G7-landen hebben vorige week de toezegging gedaan hun bijdrage te verhogen. Maar hoe de financiële onderbouwing precies is geregeld ,,is ons nog niet helemaal duidelijk'', aldus een woordvoerder van Financiën.