Zalm aarzelt over extra kindergeld

Minister Zalm (Financiën) zal met het kabinet overleggen of en wanneer ouders een belastingaftrek tegemoet mogen zien van 250 gulden per kind. Ook zal hij in het kabinet bespreken of het uurtarief van sociaal advocaten kan worden verhoogd.

Dat bleek gisteren bij een debat met de Tweede Kamer over de zogenoemde Voorjaarsnota 1999 waarin het kabinet aangeeft welke financiële bijstellingen het overweegt voor de lopende begroting.

De PvdA wil liefst op 1 januari 2000 voor elk kind 250 gulden via de fiscus bij de ouders terecht laten komen. Zalm gaf aan niet zo'n haast te hebben. Volgens hem zou het ook meegenomen kunnen worden als het kabinet het Belastingplan 21ste eeuw bespreekt. Dat plan voorziet in een ingrijpende wijziging van het belastingregime.

Zalm gaf aan weinig te voelen voor de verhoging van het uurloon van sociaal advocaten. Deze krijgen nu een uurvergoeding van gemiddeld 125 gulden. Staatssecretaris Cohen (Justitie) zegde eerder een verhoging toe van 5 procent, ofwel zes gulden. De sociaal advocaten en de Tweede Kamer vinden dit echter een veel te weinig en menen dat het tarief omhoog moet naar 150 tot 180 gulden.

Zalm is daarover verrast gezien de loonstijgingen die tussen de 2,5 en 3 procent liggen. ,,Blijkbaar is alleen een 50 procent uurloonverhoging een redelijke vergoeding.'' Volgens de bewindsman heeft Cohen op zijn begroting geen ruimte voor 50 miljoen extra voor de sociale advocatuur. ,,Dan kom je automatische bij het kabinet terecht en zal het moeten concurreren met allerlei andere zaken.''

Volgens Zalm is het niet nodig een eerder aangekondigde bezuiniging van 310 miljoen gulden op de begrotingen van verschillende ministeries door te voeren, omdat de economische groei hoger uitvalt dan eerder aangenomen.