VVD wil rol Senaat beperken

De Tweede-Kamerfractie van de VVD werkt aan voorstellen om de politieke rol van de Eerste Kamer te beperken.

Op initiatief van fractielid Te Veldhuis heeft de VVD-fractie gisteren gesproken over de wijze van verkiezing van de senaat, het verlenen van `terugzendrecht' en aanpassing van de procedure rondom grondwetswijziging. De VVD-fractie loopt hiermee vooruit op voorstellen van het kabinet die voor komend voorjaar zijn aangekondigd. Drie weken gelden hebben de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 bij informateur Tjeenk Willink afgesproken dat zij meer vaart zullen zetten achter enkele `staatkundige vernieuwingen', waaronder de positie en wijze van verkiezingen van de Eerste Kamer.

Te Veldhuis heeft gisteren in zijn fractie onder meer de suggestie gedaan dat grondwetswijziging in tweede lezing zou moeten worden behandeld in een verenigde vergadering van Tweede en Eerste Kamer. Dit voorstel is ingegeven door recente ervaringen met het correctief referendum, dat half mei in de Eerste Kamer één stem tekort kwam om te worden opgenomen in de grondwet. Dit heeft een discussie doen herleven over de rol van de Eerste Kamer die de afgelopen decennia te politiek beladen zou zijn geworden.

In de VVD-fractie is gisteren ook gesproken over het verlenen van terugzendrecht aan de Eerste Kamer. Een wetsvoorstellen zou daarbij naar de Tweede Kamer worden teruggestuurd als meer dan de helft en minder dan tweederde van senatoren ertegen zou hebben gestemd. De Tweede Kamer zou vervolgens de behandeling van het wetsvoorstel moeten afhandelen, waarbij de bezwaren van de Eerste Kamer kunnen worden meegewogen. Volgens deze suggestie zou voor verwerping van wetsvoorstellen in de senaat minimaal een tweederde meerderheid vereist zijn. Binnen de VVD bestaat voorkeur de Eerste Kamer weer te kiezen volgens de procedure die voor 1983 gold, waarbij senatoren een mandaat voor zes jaar hadden en elke drie jaar de helft van de leden werd vervangen.

De VVD-fractie komt na het zomerreces met definitieve voorstellen, nadat ook in de liberale senaatsfractie en binnen de partij over de positie van de Eerste Kamer is gesproken. Binnen de fracties van de PvdA en D66 leven eveneens suggesties over een andere procedure voor grondwetswijziging, terugzendrecht en aangepaste wijze van verkiezing. De fracties zullen deze na de zomer nader bespreken.