Verhofstadt aangewezen als formateur in België

De Vlaamse liberaal Guy Verhofstadt is gisteren, zoals verwacht, door koning Albert aangewezen als formateur van een paars-groene coalitie. Verhofstadt zal proberen een regering te formeren bestaande uit liberalen, socialisten en groenen uit Vlaanderen en Wallonië.

De Franstalige, liberale informateur Louis Michel zei gisteren dat de partijen het op hoofdlijnen eens zijn. ,,Er is overeenstemming over bepaalde onderwerpen'', aldus Michel. ,,Ze gaan er allemaal vanuit dat dit een voldoende basis is voor onderhandelingen over een regering die tegemoet komt aan de wensen van de kiezers.''

Volgens Michel zijn de partijen het onder meer eens over de noodzaak om overheid, politie en justitie drastisch te hervormen. ,,Dit is de enige manier om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen'', aldus Michel.

Ook zouden de partijen het volgens Michel al eens zijn over belastingverlaging. Michel gaf toe dat er daarnaast nog verschillende controversiële onderwerpen zijn waarover geen overeenstemming bestaat, zoals verkorting van de arbeidsduur, compensatie voor boeren die getroffen zijn door de dioxine-kwestie en de illegale vluchtelingen. (AFP, Reuters)