Vakkenpakket

In de afgelopen weken verschenen in NRC Handelsblad herhaaldelijk stukken waarin men zich zorgen maakt over de zwaarte van de nieuwe Tweede Fase van Havo en VWO. Alle VWO-leerlingen moeten voortaan leesvaardigheid Frans en Duits volgen. De bedoeling is loffelijk, maar de resultaten zullen tegenvallen – deze vakken zullen immers worden afgesloten in het schoolexamen.

Hoewel het CITO nu bijna 30 jaar ervaring heeft met het opstellen van dit type examens, wordt dat voor deze vakken geheel in handen van de school gelegd. Gezien de strenge slaag/zakregeling zal men zich wel twee keer bedenken alvorens een leerling een onvoldoende te geven. We moeten durven concluderen dat deze vakken een wassen neus zullen worden, en dus beter afgeschaft kunnen worden. Een deel van de gewonnen tijd kan ten goede komen aan het vak Engels, dat in de Tweede Fase moet rondkomen met tweederde van de tijd die tot nu toe beschikbaar was, terwijl het gevraagde niveau niet verlaagd wordt. Ook CKV-1 kan direct worden afgeschaft. Vanouds cultureel gerichte vakken als talen, geschiedenis, muziek, tekenen en kunstgeschiedenis doen al heel lang aan culturele en kunstzinnige vorming. Voor veel pubers zal bovendien het verplicht bezoeken van allerlei cultuuruitingen een straf zijn – let eens op een groep scholieren in een museum of in de schouwburg. Acteurs zowel als het overige publiek, inmiddels al gewend aan hinderlijke storingen in de zaal, zullen dankbaar zijn. Snoei drastisch in de eisen die bij de exacte vakken gesteld worden. Veel leraren zijn ongetwijfeld opgetogen over de mogelijkheden van weer een nieuwe generatie prijzige zakjapanners – maar zijn die echt nodig om vast te stellen of een leerling het intellectuele niveau heeft om een academische studie te beginnen?

Is het echt nodig om alle leerlingen met B-vakken in hun profiel zoveel stof voor te leggen? De vraag stellen is haar beantwoorden. Het levert heel veel tijd op, en minder angst om exact te kiezen. Laat onmiddellijk de verplichting van wiskunde voor alle leerlingen vallen, of vereenvoudig het vak aanzienlijk. De haast waarmee de Tweede Kamer indertijd tot deze verplichting besloot sprak niet van zorgvuldige afweging.