Tekort museum Groningen

Het Groninger Museum verkeert in financiële problemen. Het vijf jaar oude museum, waar tv-manager Kees van Twist net tot directeur is benoemd, heeft een liquiditeitstekort van 2,8 miljoen gulden en een begrotingstekort van acht ton. Dit blijkt uit een onderzoek dat accountants dit voorjaar uitvoerden in opdracht van de gemeente Groningen. De oorzaken zijn het dalende bezoekersaantal, schade door wateroverlast vorig jaar, een lage subsidie en bouwtechnische moeilijkheden. Het bezoekersaantal daalde de laatste twee jaar met 100.000 tot ruim 175.000. Groningen trekt dit jaar 5,9 miljoen gulden uit om het museum financieel weer gezond te maken. Daarvan is 2,4 miljoen gulden een lening. De rest is een vergoeding voor de waterschade van oktober. Verder gaat volgend jaar de jaarlijkse subsidie van 3,2 miljoen gulden met drie ton omhoog. Als tegenprestatie moet de museumdirectie maandelijks verantwoording afleggen over haar uitgaven en eind van dit jaar een beleidsplan overleggen. Volgens wethouder W. Pattje van Cultuur zijn de tekorten ontstaan door overmacht. (ANP)