Sterke groei van slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland heeft het afgelopen jaar bijna 10.000 slachtoffers meer opgevangen dan het jaar ervoor. De toename was het sterkst bij mensen die betrokken zijn geweest bij geweldsmisdrijven (19,1 procent) en verkeersongelukken (18,3 procent).

De sterke groei blijkt uit het overzicht van jaarcijfers van de 75 Buro's Slachtofferhulp. Opvallend noemt Slachtofferhulp Nederland het groeiende aantal jongeren rond de achttien (31 procent) dat een beroep deed op de organisatie.

In totaal hielpen de 1.500 vrijwilligers van Slachtofferhulp in 1998 bijna 100.000 slachtoffers van een misdrijf of een verkeersongeluk.

De grote toename van slachtoffers die hulp zoeken, komt volgens de belangenorganisatie vooral doordat de politie mensen beter doorverwijst naar Slachtofferhulp.

Het landelijk bureau van Slachtofferhulp vindt het overigens ,,een wrang gegeven'' dat de overheid niet bereid is hulp aan verkeersslachtoffers ,,fatsoenlijk'' te betalen. De verhouding met de subsidie die voor hulp aan slachtoffers van geweld wordt gegeven, is volgens de organisatie ten onrechte enorm scheef.

,,Voor de opvang van 22.500 verkeersslachtoffers betalen de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Justitie 800.000 gulden tegenover ruim 13 miljoen gulden voor de opvang van slachtoffers van misdrijven'', zegt de hulporganisatie. ,,Door falend subsidiebeleid van de ministeries van Verkeer, Welzijn en Justitie lopen veel verkeersslachtoffers hulp mis.'' Om geld in te zamelen voor slachtofferhulp fietsen op 24, 25 en 26 juni medewerkers en vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland en een aantal prominente Nederlanders een sponsortocht door Nederland.

De tocht start in Heerenveen, de finish is in Apeldoorn. Daar neemt mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, de cheque met het eindbedrag in ontvangst. (ANP)