Schepen na 2.700 jaar gevonden

Voor de kust van Israel, ter hoogte van Ashkelon, zijn twee schepen gevonden die meer dan 2.700 jaar geleden in een zware storm zijn vergaan. Daarmee zijn ze de oudste die tot dusverre in diep water zijn ontdekt.

De Phoenicische schepen, die zeer goed bewaard zijn gebleven, zijn gelokaliseerd door de Amerikaanse oceanograaf Robert Ballard, die in 1985 naam maakte toen hij het wrak van de in 1912 op een ijsberg gelopen Titanic ontdekte. Daarbij gebruikte hij dezelfde middelen: een onderwater-robot en diep-water opsporingsapparatuur. Ballard is in actie gekomen nadat een Amerikaanse nucleaire onderzoeksonderzeeboot twee jaar geleden vage beelden van de twee wrakken had opgevangen.

De schepen, 15 en 18 meter lang, hadden een kostbare lading amfora's met wijn aan boord, die waarschijnlijk was bedoeld voor de tafels van de farao in Egypte of de Phoenicische kolonie Carthago, in het tegenwoordige Tunesië, zo zei Ballard gisteren op een persconferentie in Tel Aviv.

Van de vorm van de amfora's (stenen kruiken) is af te leiden dat de schepen rond 750 voor Christus zijn vertrokken uit de Phoenicische havenstad Tyrus (nu in Libanon).

De amfora's aan boord werden intact aangetroffen – zij het gevuld met zand in plaats van wijn - in rijen aaneengesnoerd, in tegenstelling tot wat gewoonlijk op het vasteland wordt gevonden. Elk schip had naar schatting 10 ton wijn aan boord, aldus de archeoloog Lawrence Stager, een geleerde in het team onderzoekers van Ballard. Hij zei dat deze vondst ,,een van onze grootste momenten was''.

De schepen liggen, overeind, op een diepte van meer dan 300 meter. Juist door die diepte zijn de schepen goed bewaard. ,,De grote diepte die bestaan in de oceanen, de afwezigheid van zonlicht, de grote druk, lijken de geschiedenis veel beter te bewaren dan we dachten'', zo zei Ballard gisteren.

De onderzoekers hebben vijftien amfora's van elk van de schepen geborgen. Maar ze zeiden dat ze de schepen niet zullen bergen. Ze weigerden de precieze lokatie van de schepen aan te geven, omdat anders plunderaars zouden worden aangelokt.

(AFP, Reuters, AP)