Peking helpt migratie Hongkong te stoppen

China gaat in op het verzoek van Hongkong om hulp te bieden bij het oplossen van de migranten-kwestie, ontstaan na de uitspraak van Hongkongs Raad van Hoger Beroep dat Chinezen van het vasteland met ouders in de voormalige kroonkolonie zich daar ook mogen vestigen.

Door de uitspraak dreigde Hongkong te worden overspoeld door migranten uit China, van wie (een van) de ouders al in Hongkong wonen. Om zo'n toevloed te voorkomen heeft Hongkongs hoogste leider, Tung Che-hwa, een beroep gedaan op Peking om het besluit te helpen ontkrachten. Gisteren werd duidelijk dat het Chinese Volkscongres, het parlement van China, zo'n interventie niet beschouwd als schadelijk voor de juridische onafhankelijkheid van de voormalige Britse kroonkolonie.

Het permanent comité van het Volkscongres zal zaterdag definitief uitspraak doen over de kwestie. Maar gisteren al meldden de officiële Chinese media dat na vier uur van discussie was gebleken dat het merendeel van de gedelegeerden wenst in te gaan op het hulpverzoek van Tung Che-hwa. Volgens de regering van Hongkong worden de 6,8 miljoen inwoners onverantwoord belast wanneer de uitspraak die de Raad van Hoger Beroep begin dit jaar heeft gedaan, van kracht wordt. Deze Raad besloot impliciet, met de toewijzing van het permanent vestigingsrecht aan enkele Chinese kinderen met ouders in Hongkong, dat alle vasteland Chinezen met ouders in Hongkong, waaronder ook buitenechtelijke kinderen, datzelfde recht zouden hebben.

De regering trok enkele weken later aan de alarmbel. Het bericht dat ten minste 1,67 miljoen Chinezen in de loop van zeven jaar over het recht tot vestiging zouden komen te beschikken, raakte een gevoelige snaar bij de bevolking.

Met name juristen en politici uit het democratisch kamp zijn fel tegen de herinterpretatie van de uitspraak. Zij vrezen dat met de inspraak door China, Hongkong haar hoge mate van autonomie op het spel zet. Volgens de NPC-gedelegeerden is dat onzin. Het parlementslid Zeng Jianhui zei dat de Hongkongse Raad van Hoger Beroep er beter aan had gedaan Peking van te voren te consulteren aangezien het een kwestie is die ook China betreft. Herinterpretatie van de uitspraak zou zijn bedoeld om ,,de maatschappelijke schade'' die door de uitspraak zou zijn ontstaan ,,te herstellen.'' Wanneer het Volkscongres instemt met inspraak, wordt het aantal Chinese migranten dat recht heeft hun ouders te volgen beperkt tot 200.000.Buitenechtelijke kinderen moeten dan in China blijven.

    • Floris-Jan van Luyn