OOST-TIMOR

De woordvoerder van de VN-missie in Oost-Timor, David Wimhurst, heeft vanochtend gezegd dat hij verschillende doodsbedreigingen heeft gekregen en dat hij daarom speciale bescherming krijgt. Gisteren al kondigde secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties aan dat het referendum over de toekomst van Oost-Timor, oorspronkelijk gepland op 8 augustus, met ten minste twee weken wordt uitgesteld wegens het geweld in de omstreden Indonesische provincie. In de afgelopen maanden zijn pro-Indonesische milities, die zich verzetten tegen een eventuele onafhankelijkheid van de voormalige Portugese kolonie, herhaaldelijk beschuldigd van het voeren van een intimidatiecampagne.

VN-woordvoerder Wimhurst zei dat hij weet van wie de doodsbedreigingen afkomstig zijn, maar hij wilde geen nadere aanduiding geven. Een van de pro-Indonesische groeperingen, de FPDK, heeft eerder aangedrongen op vervanging van Wimhurst. (AFP)