`Laat rijken veel meer inleveren'

De politieke oppositie in Duitsland, vakbonden en sociale organisaties hebben het bezuinigings- en hervormingsprogramma van de regering-Schröder scherp bekritiseerd.

Voorzitter Dieter Schulte van de Duitse overkoepelende vakcentrale DGB noemde de maatregelen van de regering om 30 miljard te bezuinigen financieel-economisch weliswaar doordacht, maar ,,sociaal onrechtvaardig''.

Schulte ziet niet in waarom de hogere inkomens geen grotere bijdrage aan de bezuinigingen kunnen leveren, terwijl gepensioneerden, werklozen en ambtenaren moeten inleveren.

De rood-groene regering van kanselier Gerhard Schröder stelde gisteren een mammoetpakket aan bezuinigen en sociale hervormingen voor, dat moet leiden tot meer werkgelegenheid. Om de overheidsuitgaven te beperken en de hoge schuld terug te brengen, moet 30 miljard mark worden bezuinigd. Zo krijgen ambtenaren, ontvangers van een werklozenuitkering en gepensioneerde alleen nog de inflatie gecorrigeerd en niet meer de reële loonstijging. CDU/CSU spreekt van ,,kiezersbedrog''. Schröder heeft de kiezers beloofd niet aan de pensioenen te komen en nu worden ze gekort, aldus CDU-voorzitter Wolfgang Schäuble.

Vakbondsleider Schulte riep de regering op de particuliere vermogensbelasting weer in te voeren en de belasting op erfenissen (successierechten) te verhogen. Ook Ursula Konitzer, vice-voorzitter van de Duitse ambtenarenbond noemde het pakket maatregelen ,,sociaal onevenwichtig''.

Bondskanselier Schröder zei in een toelichting op de bezuinigingsplannen, dat de rood-groene regering bij haar start een aantal maatregelen had genomen om de sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Hij doelde hierbij op het ongedaan maken van hervormingen van de vorige regering-Kohl, zoals de vermindering van de ziekte-uitkering en versoepeling van het ontslagrecht.

Het bedrijfsleven kan rekenen op verlaging van de vennootschaps- en inkomstenbelasting tot 25 procent. In totaal zullen de verschillende belastingen voor ondernemingen dalen van ruim 50 procent tot 35 procent. Hans-Olaf Henkel van de werkgeversorganisatie voor de industrie (BDI) wil er wel bij de regering op aandringen, de belastingverlaging al in 2000 in te voeren en niet pas in 2001. De plannen van de regering de benzineprijzen (24 pfennig in vier jaar) te verhogen en ook de stroomprijs noemde hij ,,contraproductief''. ,,De milieubelasting schept geen banen, maar vernietigt ze'', aldus Henkel.

    • Michèle de Waard