KRANT MET GEZAG

Le Monde is er weer bovenop. De krant is in 1998 weer gegroeid en maakte weer winst (ruim twintig miljoen gulden). Hier en daar worden overnames gedaan. De website van de krant groeit, doet archiefzaken en verheugt zich in 50.000 bezoeken per dag (www.lemonde.Fr).

Jaren leek het `journal de référence' of `le quotidien du soir', zoals Le Monde enigszins deftig wordt aangeduid, een ondergaand slagschip. De krant die na de vernedering van Tweede Wereldoorlog met hulp van generaal De Gaulle het leven zag en de standaard voor de naoorlogse journalistiek werd, beleefde in de late jaren '80 en de eerste jaren '90 zorgelijke tijden.

Het ideaal was mooi: onafhankelijkheid uitgedrukt door eigendomsverhoudingen waarin de verenigingen van lezers en redacteuren het voor het zeggen hebben. Het liep mis toen de redacteuren het niet meer eens konden worden over de lijn van de krant én de manier om economisch met de tijden mee te gaan.

Le Monde verloor veel journalistiek gezag toen de krant eerst meejuichte met de overwinning van François Mitterrand in 1981, en zich vervolgens wat laat terugtrok van de roze golf. De eerst bejubelde president zegde zijn abonnement op Le Monde op toen de krant een aantal van de ergste schandalen van corruptie en machtsmisbruik van het linkse bewind onthulde.

Het bracht de krant heel langzaam weer journalistiek gezag, maar toen waren de verliezen inmiddels hoog opgelopen. De nieuwe drukpersen leverden grote technische en financiële zorgen op, verwachte klanten bleven weg. Opeenvolgende hoofdredacteuren, die traditiegetrouw ook directeur van het bedrijf zijn, zagen geen kans het tij te keren.

Pas onder Jean-Marie Colombani is de weg naar financiële gezondheid weer gevonden. De feitelijke hoofdredacteur onder zijn verantwoordelijkheid is Edwy Plenel, de gravende journalist die door Mitterrands geheime agenten werd afgeluisterd en hem enige keren aan de paal nagelde. Zijn journalistieke voorkeur lijkt soms nog steeds het onthullen van schandalen. De krant heeft intussen een oplage van ruim 350.000 hervonden, en een lezersschare van meer dan twee miljoen. (Tekst Marc Chavannes)