`Korthals wist in maart niet van cocaïne-invoer'

Minister Korthals (Justitie) was in maart niet op de hoogte van de ,,contouren'' van het justitiële onderzoek waaruit zou blijken dat met hulp van politie en douane 15.000 kilo cocaïne in Nederland is geïmporteerd.

Dit zei gisteren voorzitter Kalsbeek van de Tweede-Kamercommissie die de opsporing van de zware misdaad heeft onderzocht. ,,De minister schrok. Wij hebben hem gevraagd: wist je dit? Toen zei hij neen'', aldus Kalsbeek over een gesprek dat zij op 26 maart met Korthals voerde.

De commissievoorzitter schetste gisteren in de Kamer ook dat het college van procureurs-generaal vanaf voorjaar 1997 driemaal een voordracht heeft gekregen over de voortgang van het onderzoek naar mogelijke corruptie van ambtenaren die zijn betrokken bij de doorlating van drugs tijdens en na de IRT-affaire.

In het midden bleef waarom de procureurs-generaal Korthals niet eerder op de hoogte stelden. Kalsbeek wilde daarover niet speculeren. De Kamer is kritisch over de informatievoorziening aan Korthals (VVD). Diens partijgenoot Nicolaï zei vanochtend hierover verwonderd te zijn. ,,De minister heeft wel wat uit te leggen'', aldus het VVD-Kamerlid.

Vrijwel alle fracties lieten vanmorgen weten dat Korthals moet aansturen op een integraal onderzoek naar de kwestie van de cocaïne-importen en de mogelijke corruptie daarbij.

Kalsbeek relativeerde gisteren overigens de eerdere beschuldiging dat bij de cocaïne-importen sprake van corruptie moet zijn geweest bij ambtenaren. Zij gaf aan dat de Kamercommissie zich hierbij beroept op een redenering. ,,Er zijn geen harde feiten, er is wel reden tot onderzoek'', aldus Kalsbeek.

Kalsbeek vertelde de Kamer ook dat het bij de import van 15.000 kilo cocaïne ging om een Colombiaanse criminele groep die in staat was informanten en opsporingsambtenaren te sturen. De ambtenaren zouden in de truc zijn getrapt: ten dele achter hun rug om werden behalve containers weed ook containers cocaïne ingevoerd. Het college van PG's is hierover voor het eerst voorjaar 1997 geïnformeerd, aldus Kalsbeek. Dat het om ten minste 15.000 kilo zou gaan, werd oktober 1998 aan het college gemeld, zei zij.

Het Amsterdamse gerechtshof heeft gisteren in een persverklaring toegegeven dat een raadsheer ,,contacten had met een sportschool die gelieerd was met de douane-ambtenaar De J.''. Deze douanier was verantwoordelijk voor het fysiek inklaren van drugscontainers in de IRT-affaire. Een crimineel die onder verdenking staat te hebben geprofiteerd van deze drugsimporten, Mink K., loopt op vrije voeten na een tussenbeschikking van het Amsterdamse hof, hoewel hij eerder tot zes jaar cel werd veroordeeld. Het hof wijst er echter op dat de aanwijzingen over de raadsheer ,,volstrekt onvoldoende zijn voor het openen van enig strafrechtelijk onderzoek tegen de betrokken raadsheer''.

DOSSIER: www.nrc.nl:pagina ]

Kalsbeek was gisteren terughoudend: ,,Het lijkt in orde, meer kan ik er niet over zeggen.''

Dossier www.nrc.nl