Illegalen

Het ministerie van Sociale Zaken heeft volgens de Algemene Rekenkamer geen goed beeld van de omvang van illegale arbeid en de effecten ervan op de arbeidsmarkt. Zie pagina 6, waar ook een reportage staat over de Chinese gemeenschap in Nederland, en berichten over slachtofferhulp en over voedselhulp aan arme Rotterdammers.