Fusie RAI en Jaarbeurs van de baan

De fusie tussen de Amsterdamse RAI bv en de Jaarbeurs Utrecht is definitief van de baan. Gisteren besliste minister Jorritsma (Economische Zaken) dat een fusie tussen beide beurzen de vrije concurrentie te veel zou belemmeren.

De minister stelde dat ,,niet is aangetoond dat de afwijzing van de fusie leidt tot het verlies van zeer substantiële maatschappelijke baten''. De effecten op de lokale en regionale economie, door beide beurzen als argument vóór een fusie aangevoerd, worden bepaald door het imago van een stad en de bereikbaarheid en kwaliteit van de beschikbare accommodaties, aldus Jorritsma. Het afwijzen van de fusie zal er volgens haar dan ook niet toe leiden dat in Amsterdam en Utrecht voornamelijk regionale en nationale beurzen overblijven.

In juli vorig jaar sprak de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) al een negatief advies uit over de fusie. De fusie zou volgens de NMa leiden tot ,,het ontstaan van een economische machtspositie die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd op de markt voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland en op de markt voor de verhuur van beursaccommodaties ten behoeve van nationale beurzen.'' De Jaarbeurs en de RAI hebben teleurgesteld gereageerd op de afwijzing. ,,Maar het komt absoluut niet als een verrassing'', stellen woordvoerders van beide bedrijven. Nadat RAI en Jaarbeurs eerst tegen het besluit van de NMa in beroep zijn gegaan bij de rechtbank Rotterdam, hebben ze begin maart van dit jaar een aanvraag om een vergunning voor de fusie bij de minister van Economische Zaken ingediend. De rechtszaak in Rotterdam zal na de afwijzing van gisteren geseponeerd worden. ,,Je moet een keer ophouden, we zijn al drie jaar bezig met die fusie en het lukt uiteindelijk niet'', aldus H. van Zijl van de RAI.

De RAI verwacht dat met het afwijzen van de fusie internationale spelers zich zullen melden voor overname of fusie. De RAI heeft een omzet van ongeveer 400 miljoen gulden per jaar, en is daarmee internationaal geen grote speler. ,,Maar we zullen ook onze eigen organisatie versterken om de concurrentie te kunnen aangaan'', aldus Van Zijl.

De Jaarbeurs, met een omzet van ruim 200 miljoen gulden per jaar, zegt ook zelf over de grenzen te zullen gaan kijken. ,,We hebben al beurzen in China, Turkije en Brazilië. Naast beurzen zijn er ook andere communicatiemiddelen zoals tijdschriften en Internet waarin we kunnen en willen groeien'', aldus Jaarbeurs-woordvoerder W. Weijmans.