Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Cultuur

Duitse bisschoppen voegen zich naar paus inzake abortus

De Duitse bisschoppen wilen vrouwen blijven adviseren over abortus, maar ze zullen de tekst op de certificaten die ze na afloop van zo'n advies verstrekken aanscherpen.

De bisschoppen hebben hiertoe besloten nadat de paus eerder verschillende keren heeft geëist dat aan de bestaande praktijk een einde zou worden gemaakt, omdat die een legitimering van abortus zou betekenen.

In Duitsland mogen vrouwen pas een abortus ondergaan als ze een document kunnen overleggen waaruit blijkt dat ze zich vooraf hebben laten adviseren. Er zijn daartoe zo'n 1500 instellingen die dit soort adviezen geven, waarvan 250 van de katholieke kerk. Aan het document dat de kerkelijke instellingen na hun advies uitreikten stond tot nu toe de tekst: ,,Het uitgeven van dit certificaat betekent op geen enkele manier dat de beëindiging van deze zwangerschap geaccepteerd wordt.''

Om de paus tegemoet te komen hebben de bisschoppen de tekst nu aangepast. Voortaan staat er dat het uitgereikte certificaat weliswaar bevestigt dat gesprekken zijn gevoerd, maar dat het niet gebruikt kan worden om abortus te legaliseren.

Minister van Gezinszaken, Christine Bergmann, is teleurgesteld ,,dat de bisschoppen er niet in zijn geslaagd een eenduidig besluit te nemen of ze wel of niet aan de advisering over abortus willen blijven deelnemen.'' Volgens Renate Schmidt, vice-voorzitter van de SPD, betekent dit dat de kerkelijke certificaten onbruikbaar zijn geworden. De voorzitter van de Duitse artsenorganisatie gaat ervan uit dat veel artsen het kerkelijke papier niet langer zullen accepteren, uit angst voor mogelijke vervolging.

Ook het Vaticaan, dat verheugd heeft gereageerd op het besluit van de bisschoppen, is van mening dat de certificaten niet langer kunnen dienen om een abortus te legaliseren. De Duitse bisschoppen zijn echter van mening dat hun papier nog steeds rechtsgeldig is. Ze hebben gedreigd met een proces als de staat zou besluiten de subsidie aan de kerkelijke adviesinstellingen te verlagen. (AP, Reuters)