BIBLIOTHEEK

Nog voordat het Van Gogh Museum openging, bestond de bibliotheek al. Deze ging in 1969 open en telt inmiddels meer dan 23.000 werken. De nadruk ligt op publicaties over de schilder zelf. Ook verzamelt de bibliotheek literatuur over de schilderkunst in de periode 1830-1920. Het gaat vooral om Nederlandse en Franse schilderkunst. Over alle werken van Van Gogh is informatie beschikbaar bij de afdeling documentatie. Dit geldt ook voor werken die niet tot de collectie van het museum behoren. Het magazijn van de bibliotheek is niet vrij toegangelijk en de literatuur kan alleen ter plaatse worden bekeken. Er wordt niet uitgeleend. De bezoeker dient gewenste literatuur aan te vragen bij de bibliothecaris. Adres en openingstijden zijn niet gelijk aan die van het museum.

Bibliotheek: Museumplein 4, Amsterdam.

Geopend: ma-vr 10-12.45 uur en 13.30-17 uur,(020) 570 59 78. Documentatie: (020) 570 59 53.