`Aanpak zwart werk kan beter'

Het ministerie van Sociale Zaken heeft volgens de Algemene Rekenkamer geen goed beeld van de omvang van illegale arbeid en de effecten ervan op de arbeidsmarkt. Dat schrijft de Rekenkamer in een gisteren verschenen rapport.

Het ministerie kwam gisteren eveneens met een onderzoek naar de Wet Arbeid Vreemdelingen en komt in tegenstelling tot de controleur van de rijksfinanciën tot de conclusie dat de wet goed uitvoerbaar is en voldoende mogelijkheden biedt om overtredingen te constateren en aan te pakken.

Volgens de Rekenkamer biedt de wet weliswaar voldoende mogelijkheden om illegale tewerkstelling op te sporen. De laatste cijfers over zwart werk dateren evenwel van 1993. De aanpak van illegale arbeid door het ministerie heeft dan ook ernstig te lijden onder een gebrekkige informatievoorziening. De mogelijkheden om het economisch voordeel voor werkgevers te bestrijden zijn daardoor niet optimaal. Dit belemmert een effectieve handhaving, aldus de Rekenkamer. De boetes die aan werkgevers worden opgelegd bedragen vaak tweeduizend gulden of minder. Tot een naheffing door de Belastingdienst komt het maar zelden, omdat signalen van de Arbeidsinspectie niet ter harte worden genomen. Het CDA noemt de boetes in een reactie op het Rekenkamerrapport ,,een lachertje''. ,,In drie weken heeft een werkgever de boete eruit'', meent CDA'er J. Wijn.

De Rekenkamer vindt het verder opvallend dat dertig procent van de processen-verbaal opgemaakt tegen werkgevers met illegalen in dienst houders van Chinese restaurants zijn. Het uitzetten van illegale Chinezen in Nederland verloopt kennelijk moeizaam, concludeert de Rekenkamer. Uit een steekproef van honderd dossiers van de Arbeidsinspectie concludeerde de Rekenkamer dat van de opgespoorde illegale arbeiders 43 procent kon worden uitgezet. Van de illegale Chinezen werd echter 12 procent uitgezet.

Minister De Vries (Sociale Zaken) vindt de conclusie van de Rekenkamer onjuist dat de informatievoorziening rondom de Wet Arbeid Vreemdelingen gebrekkig is. Het zicht op illegale arbeid is volgens De Vries per definitie beperkt. Wel wil de bewindsman enige verbeteringen aanbrengen in de wet. Hij overweegt werkgever of bedrijfstak zo nodig te verplichten werkzoekenden te scholen, voordat een werkvergunning wordt afgegeven voor vreemdelingen van buiten de EU. Ook wordt het aantal inspecteurs van de Arbeidsinspectie uitgebreid.