VS betalen eindelijk contributie aan VN

De Amerikaanse Senaat heeft gisteren vrijwel unaniem ingestemd met de betaling van bijna een miljard dollar achterstallige contributie aan de Verenigde Naties. Tegelijkertijd stemden de senatoren voor een forse, eenzijdige verlaging van de toekomstige Amerikaanse bijdrage aan de VN-begroting.

Na dertien jaar is hiermee eindelijk een oplossing in zicht gekomen voor het probleem van de Amerikaanse betalingsachterstand. Het voorstel van de Senaat gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden, en moet vervolgens ondertekend worden door president Clinton.

De Verenigde Naties zullen naar verwachting protesteren tegen de verlaging van het Amerikaanse aandeel, van 25 tot 20 procent, in hun begroting. Het Amerikaanse aandeel in de kosten van vredesoperaties wil de Senaat verminderen van 31 tot 25 procent.

Een compromis tussen minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright en de Republikeinse voorzitter van de senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, Jesse Helms, maakte de stemming in de Senaat mogelijk. Albright had eerder al ingestemd met een door Helms geëiste reorganisatie van haar departement. Nu schaarde ze zich ook achter de eenzijdige vermindering van de Amerikaanse VN-bijdrage, waar de Republikeinen al lang op aandrongen.

Helms op zijn beurt maakt betaling van de achterstallige contributie niet langer afhankelijk van verdere hervorming van de Verenigde Naties - die hij niettemin omschreef als ,,een dysfunctionele organisatie''.

Vrijwel alle senatoren, 98 van de honderd, stemden voor het compromis. Naar verwachting zal president Clinton, die lang heeft aangedrongen op betaling van de achterstallige gelden, het wetsvoorstel tekenen. Richard Holbrooke, wiens benoeming tot VN-ambassadeur de Senaat naar verwachting binnenkort zal goedkeuren, verzekerde de senatoren dat hij achter de verlaging van de Amerikaanse contributie staat.

Het Huis van Afgevaardigden zou nog een spaak in het wiel kunnen steken, bijvoorbeeld door aan de betalingen de eis te verbinden dat de Verenigde Naties op geen enkele manier betrokken zijn bij voorlichting over abortus. In dat geval zou Clinton alsnog tot een veto kunnen besluiten.

Over de hoogte van de Amerikaanse betalingsachterstand bestaat een verschil van mening tussen Washington en de VN. Volgens berekeningen van de Verenigde Naties staan de Amerikanen zo'n 1,5 miljard dollar in het krijt. Maar de Amerikaanse regering betwist een aantal posten. De Verenigde Naties hebben de regering-Clinton eerder dit jaar gewaarschuwd dat ze haar stemrecht in de Algemene Vergadering kwijtraakt, als ze in december niet ten minste 250 miljoen dollar heeft betaald.