Troepen niet nu al Kosovo ingestuurd

Nederland zal niet kunnen voldoen aan het verzoek van NAVO-bevelhebber Wesley Clark om de toegezegde KFOR-troepen versneld naar Kosovo over te brengen. De laatste eenheden van de 2.050 KFOR-militairen zullen volgens de planning op 10 juli operationeel zijn, aldus het ministerie van Defensie. Eerdere inzet is niet mogelijk, omdat het zware materieel van de troepen per schip moet worden overgebracht. ,,We proberen zo veel mogelijk vooruit te plannen, maar zijn gebonden aan de randvoorwaarden die de politiek stelt.'' Twee weken geleden stemde de Tweede Kamer in met de door het kabinet voorgestelde Nederlandse bijdrage.

Op dit moment bevinden zich ongeveer 17.000 KFOR-troepen in Kosovo, minder dan eenderde van de geplande omvang van 55.000 man. In een interview met het persbureau Reuters riep Clark de NAVO-lidstaten daarom op de inzet van de toegezegde eenheden ,,zo veel mogelijk te versnellen''. Troepen zijn hard nodig in de Joegoslavische provincie, waar het nog steeds onrustig is. Bewoners van kleine dorpjes in de afgelegen gebieden van Kosovo hebben naar verluidt nog geen NAVO-troepen gezien. Eerder deze week meldde KFOR-bevelhebber Jackson dat hij niet over voldoende manschappen beschikte om alle massagraven te bewaken.

Inmiddels is de helft van de Nederlandse bijdrage aan KFOR operationeel, zo meldt Defensie. Gisteren arriveerden de laatste manschappen van de 11de afdeling Rijdende Infanterie `Gele Rijders' uit 't Harde in Kosovo. Hiermee is het hele bataljon van ongeveer duizend man, dat beschikt over twaalf M109 houwitsers, operationeel. De rest van de Nederlandse bijdrage zal bestaan uit een `genie-/humanitair bataljon' van gelijke sterkte. Dit bataljon zal worden samengesteld uit alle strata van de Nederlandse landmacht. Behalve uit twee genie- en een constructiecompagnie, zal het bataljon bestaan uit een beveiligingscompagnie van de luchtmobiele brigade en honderd `handlangers' - verbindingstroepen die geen verbindingen zullen leggen, maar hand- en spandiensten zullen verrichten.