Toezicht op spoorwegen beneden peil

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is in de periode 1995-1998 tekortgeschoten als toezichthouder en opdrachtgever van de Nederlandse Spoorwegen. Het departement had te weinig greep op de NS-dochters Railned, Railinfrabeheer en de Verkeersleiding, die een publieke taak hebben op het gebied van capaciteitstoedeling, veiligheid, aanleg en onderhoud van het spoor.Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een vandaag gepresenteerd onderzoek, waarin de banden tussen de NS en het ministerie wordt doorgelicht. ,,Er werd niet ingegrepen toen de relatie tussen de instanties voor spoorwegveiligheid verslechterde'', is een van de conclusies. (ANP)